Jūratė Mažeikytė

jurate-mazeikyte

Ekologė, verslo konsultantė ir projektų vadovė, aktyvi savanorė

Biografija

Gimė 1986 m. sausio 24 d. Klaipėdos rajone.
Baigė Gargždų „Vaivorykštės“ gimnaziją. Mokslo metais aktyviai dalyvavo užklasinėje veikloje: rajono mokslo olimpiadose, meno renginiuose. Gargždų muzikos mokykloje lankė aktorinio meno būrelį.
Mokyklą baigė su pagyrimu. Vilniaus universitete įgijo molekulinės biologijos bakalauro, vėliau – ekologijos magistro laipsnius. Aktyviai dalyvavo studentų veikloje – Vilniaus universiteto Studentų atstovybės veikloje, buvo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Studentų gamtininkų mokslinės draugijos narė.
Studijų metais pradėjo dirbti Vilniaus universiteto Ekologijos instituto (dabar – Gamtos tyrimų centras) Jūros ekologijos laboratorijoje. Vėliau, siekdama įgyti vadybos ir darbo komandoje įgūdžių, dirbo privačiame sektoriuje: Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiamų projektų vadove, administratore, koordinatore, prisidėjo rengiant paraiškas. Dirbo medicininio turizmo plėtros Lietuvoje srityje. Šiuo metu dirba UAB „EEC SERVICE“ („Medvisit“ sveikatos paslaugų centras), kurios veiklos sritis – sveikatinimas ir sveika gyvensena, direktore ir atlieka centro administravimo ir koordinavimo darbą.
Lietuvos žaliųjų partijos (anksčiau – Lietuvos žaliųjų sąjūdis) steigėja, tarybos ir valdybos narė.
Aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje: asociacijos „JCI Sostinė“ (Tarptautiniai jaunimo rūmai) narė, 2016 m. pradėjo eiti „JCI Sostinė“ skyriaus mokymų viceprezidentės pareigas.
Dalyvauja įvairiose aplinkosaugos ir aplinkosauginio švietimo plėtros akcijose, renginiuose, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Aplinkos apsaugos visuomeninės pakomisės veikloje.
Pomėgiai: kelionės, grožinė literatūra, domėjimasis mokslo ir meno pasiekimais.