Komitetai, darbo grupės, komisijos

Komitetas

Pirmininkas

El. paštas

Telefonas

Aplinkos komitetas Sigitas Rinkevičius sr@jostra.lt 8685 80 614
Ekonomikos komitetas Gintas Umbrasas gintas@ekt.ltgintasumbrasas@gmail.com 8 650 78115
Energetikos komitetas
 Jaunimo Komitetas Ieva Budraitė ieva.budraite@gmail.com 8 69811916
 Lygių galimybių komitetas Liucija Ramanauskienė Liumira9@gmail.com 8 686 01755
 Pilietinių iniciatyvų komitetas Laurynas Okockis l.okockis@gmail.com 8 654 73926
 Savivaldybių komitetas Andrejus Kuznecovas andrejus.kuznecovas@axis.lt 8 656 28899
 Sveikatos komitetas Iveta Balčiūnienė iveta_balc@yahoo.com 8 615 64849
Sveikatos komiteto koordinatorė Joana Tamkevčiūtė tamkeviciute.joana@gmail.com 8 605 43001
Švietimo komitetas Jelena Tamulienė etamuliene@yahoo.com 8 689 12133
Teisės komitetas

 


Etikos ir procedūrų komisija:

Pirmininkė – Liucija Ramanauskienė liumira9@gmail.com;  868601755
Narė – Evelina Kamanduytė evelina.kamandulyte@gmail.com 869232297
Narė – Jūratė Karasevičienė  jurate.karaseviciene@gmail.com 865972353

Kontrolės komisija:

Martynas Dinda martynas@kopra.lt; 8 652 94078

Arūnas Mažeika info.uablina@gmail.com; 8 654 06452

Renė Gelūnienė  renvikta@gmail.com; 8 608 02898