Nario mokestis

Nario mokestis yra priimamas į Lietuvos žaliųjų partijos sąskaitą banke AB Swedbank. Rekvizitai:

Gavėjo sąskaitos nr. – LT53 7300 0101 2911 2601

Gavėjo pavadinimas – Lietuvos žaliųjų partija

Gavėjo kodas/juridinio asmens kodas – 302626187

Mokėjimo paskirtis – nario mokestis

 

Primename, kad Jūs galite pervesti sumą ne didesnę nei 10 proc. 2018 metais deklaruotų pajamų.

 

Ačiū!