Š.m. sausio 16 d. Lietuvos žaliųjų partijos Valdybos nariai susitiko su Aplinkos ministru V. Mazuroniu. Pirmojo susitikimo su naujuoju ministru tikslas buvo aptarti tokius klausimus, kaip namų renovacijos procesas ir jo mechanizmas, atliekų tvarkymas, miškų ir jų nuosavybės teisių atkūrimas ir kt. Abi pusės pasikeitė nuomonėmis apie didžiausius šiose srityse esamus trūkumus, padarytas klaidas, dabartinių schemų vystymo galimybes. Susitikimo metu vieningai sutarta, jog namų renovacijos procesas turi kuo greičiau pajudėti užtikrinant tokį renovavimo mechanizmą, kuris

Skaityti daugiau