Kandidatai į Utenos raj. tarybą

KARTU SU JUMIS KURSIME:

Pasitikėjimą savivalda

 • Nulinė tolerancija korupcijai, giminystės ryšiams, partiniam pavaldumui savivaldoje Prioritetas – veiklos viešumas, kompetencija ir profesionalumas
 • Kiekvieno uteniškio aktyvus dalyvavimas priimant rajonui svarbiausius sprendimus

Palankią aplinką gyvenimui

 • Nemokamas miesto ir priemiestinis viešasis transportas
 • Dėmesys gyventojų viešajam saugumui: nusikalstamumo mažinimas, efektyvi civilinė sauga
 • Prevencinių programų, skirtų smurtui, patyčioms, savižudybėms, žalingiems įpročiams mažinti, finansavimas
 • Vietinės reikšmės kelių, šaligatvių ir kiemų dangos atnaujinimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams gyvenamosiose ir poilsio teritorijose
 • Pensininkų laisvalaikio užimtumo programų finansavimas
 • Saulės įdarbinimas, pastatų renovacija

Palankią aplinką investicijoms ir darbui

 • Efektyvių viešųjų paslaugų (pagreitintų procesų tvarkant dokumentus, konsultacijų, aukštos aptarnavimo kultūros, pagarbos klientui) įdiegimas savivaldybės administracijoje
 • Gyventojams teikiamos paslaugos bus veiksmingesnės jas iš savivaldybei pavaldžių įstaigų perdavus ne pelno siekiantiems ar verslo sektoriams
 • Didesnis kaimo plėtros programų finansavimas
 • Jaunimo verslo iniciatyvų skatinimas, parama idėjų įgyvendinimui

Palankią aplinką mokslui ir kūrybai

 • Glaudus savivaldos, mokslo ir verslo bendradarbiavimas dėl Utenos ateities
 • Kokybiškas ikimokyklinis ugdymas tam skiriant tinkamą finansavimą
 • Visokeriopa parama nevyriausybinių organizacijų veiklai plėtoti

Palankią aplinką pilietinės visuomenės plėtrai

 • Savivaldybė, nevyriausybinės ir bendruomeninės organizacijos – lygiaverčiai partneriai
 • Pilietinių iniciatyvų, socialinio ir kartų teisingumo stiprinimas
 • Migrantų ir pabėgėlių įtraukimas į bendruomenių gyvenimą

Esame ir būsime balsas, kuriuo galėsite pasitikėti!

 

KANDIDATŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr Pavardė Vardas
1 Mecelica Sigitas
2 Ančius Albinas
3 Umbrasienė Jolita
4 Paulauskas Marius
5 Surgailytė Benita
6 Grigėnas Andrius
7 Umbrasienė Janina
8 Dervinienė Agnė
9 Vygelis Bronius
10 Grigalė Gintarė
11 Baltrušaitytė Liuda
12 Beinoras Evaldas
13 Indriūnienė Jolita
14 Vildžiūnienė Karolina
15 Serediukas Saulius
16 Janavičienė Ina
17 Pelėdienė Dovilė
18 Klivickas Pranas