70

Gimė 1981 m. sausio 1 d. Kaune.
1999 m. baigė Vilniaus „Ąžuolo“ vidurinę (buvo 23-ioji) mokyklą.
2003 m. Vilniaus universitete įgijo socialinio darbo bakalauro kvalifikacinį laipsnį, 2006 m. Mykolo Romerio universitete – teisės magistro kvalifikacinį laipsnį.
2010 m. apsigynė Vadybos ir administravimo krypties daktaro disertaciją, jam suteiktas socialinių mokslų daktaro laipsnis.
Nuo 2006 m. dirbo Mykolo Romerio universitete: Viešojo administravimo katedros asistentu, lektoriumi, docentu (nuo 2012 m.).
Šiuo metu – Viešojo administravimo instituto direktorius, Viešojo valdymo inovacijų laboratorijos vadovas.
Studijuodamas universitete dirbo: su vaikais ir jaunimu – Vilniaus Šv. Juozapo parapijos vaikų dienos centre; su neįgaliaisiais – VšĮ sutrikusio intelekto mokymo centre „Mes esame“. Turi organizacijų valdymo darbo patirties tiek privačiame (konsultacinės įmonės – UAB „Autoauda“ direktorius), tiek nevyriausybiniame sektoriuose (Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungos „Žingsnis“ pirmininkas, Lietuvos blaivybės fondo tarybos pirmininkas). Taip pat dirbo prie įvairių projektų ir tarptautinių visuomeninių iniciatyvų (paminėtina „International Snowball Association“ Lietuvos Rytų regiono atstovo veikla).
Dirbdamas universitete, aktyviai plėtoja akademinę veiklą, atlieka tyrimus ir dėsto paskaitas viešojo valdymo tobulinimo, piliečių įgalinimo, NVO, viešųjų paslaugų tobulinimo ir kitomis temomis.
Dalyvauja įvairiose ekspertinėse darbo grupėse, profesiniuose tinkluose.
Nuo 1999 m. dalyvauja visuomeninėje veikloje, yra renkamas į nevyriausybinių organizacijų valdymo organus. Paminėtinos: jaunimo organizacija LKJBS „Žingsnis“, Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga Apskritasis stalas (VJOSAS). Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) buvo deleguotas dviem kadencijoms į Nacionalinę jaunimo reikalų tarybą, yra Lietuvos blaivybės fondo tarybos narys. Aktyviai prisidėjo kuriant Lietuvos Spina Bifida ir Hidrocefalija asociaciją, vienijančią tėvus, auginančius vaikus su negalia.
Su kolegomis iniciavo Viešojo valdymo kompetencijų tinklo sukūrimą (viešojo administravimo institucijų ir mokslo įstaigų bendradarbiavimo platforma), dalyvavo Akademinės vadybos ir administravimo asociacijos veikloje.
Yra parengęs per 30 mokslinių ir publicistinių (Lietuvos aktualijos) straipsnių ir mokslo knygų pats ir su bendraautoriais.
Už tyrimus jaunimo politikos srityje yra gavęs Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko padėką.
Kalba ir skaito anglų, rusų ir lenkų kalbomis.
Su žmona Jurgita augina tris sūnus: Arną, Roką ir Rapolą.
Laisvalaikiu mėgsta su šeima keliauti, leisti laiką gamtoje. Kiti pomėgiai: tenisas, literatūra, šachmatai.