57

Gimė 1964 m. gegužės 26 d. Vilniuje.
1982 m. baigė Vilniaus 31-ąją vidurinę mokyklą.
1982–1987 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo chemijos ir taikomųjų darbų mokytojo specialybę.
1987–2006 m. dirbo Vilniaus 9-oje vidurinėje mokykloje (dabar – Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija). Pradėjusi darbinę veiklą kaip chemijos mokytoja, vėliau tapo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
2006 m. pradėjo dirbti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Neformaliojo švietimo poskyrio vyriausiąja specialiste. 2009 m., pasikeitus departamento struktūrai, tapo Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja, po 2011 m. reorganizacijos – Neformaliojo švietimo poskyrio vedėja.
Darbo Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje laikotarpiu buvo tarptautinės organizacijos ECAD (Europos miestai prieš narkotikus) tarybos narė, dirbo tarpinstitucinėse darbo grupėse.
Nuo 2013 m. dirba UAB Veritas Ana komercijos direktore.
Moka anglų ir rusų kalbas.
Ištekėjusi.
Laisvalaikio pomėgiai – skaitymas, kelionės.