108

Gimiau 1964 m. birželio 13 d. Kaune.

1982 m. baigiau Kauno rajono Garliavos 2-ąją vidurinę mokyklą, mokydamasi mokykloje
dalyvavau šokių kolektyvų veikloje, Dainų šventėse.

1987 m. baigiau Kauno Technologijos universitetą, įgijau inžinierės profesiją racionalaus vandens
išteklių panaudojimo ir pramonės vandenų nukenksminimo srityje.

1987 – 1992 m. dirbau inžiniere Pramoninės statybos projektavimo institute.

Nuo 1994 metų dirbu įmonėje „Trukmė“, buvau viena iš kūrėjų. Įmonėje dirba 250 darbuotojų.

Turiu 26 metų vadovavimo patirtį. Šiuo metu esu vykdomoji direktorė, viena iš įmonės akcininkų.

Vadovavimo metu visada esu orientuota į iniciatyvių sprendimų paiešką ir įgyvendinimą,
įgalinančią kuo daugiau įmonės darbuotojų prisidėti prie įmonės augimo.

Vienas iš tokių projektų buvo holistinio LEAN sistemos diegimas visoje įmonėje.

Visada noriai palaikau Garliavos seniūnijos socialines bendruomenės stiprinimo akcijas, šventes,
mokyklas.

Savanoriauju tokiuose projektuose kaip „Maisto bankas“, psichologinės pagalbos linijoje senjorams
„Sidabrinė linija“. 

Pagrindiniai pomėgiai  – pėsčiųjų žygiai, kelionės, knygos, aromaterapija. Domiuosi psichologija,
ypač emocinio intelekto įtaka žmonių santykiams.

Moku rusų kalbą.

Našlė, sūnus Tadas, vedęs, turi du vaikus.