55

Gimė 1973 m. birželio 21 d. Jonavoje.
1991 m. baigė Jonavos 1-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Jeronimo Ralio gimnazija).
1994 m. su pagyrimu baigė Kauno aukštesniąją miškų mokyklą (dabar – Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija). Įgijo dekoratyvinio apželdinimo ir parkų ūkio technikės specialybę.
1995–2002 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto (LŽŪU) Ekonomikos fakultete studijavo žemės ūkio vadybą ir ekonomiką. 1998 m. baigė LŽŪU Miškų fakultetą. Suteiktas miškotyros bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
2002 m. LŽŪU Miškų fakultete įgijo miškininkystės magistro kvalifikacinį laipsnį. Baigiamojo darbo tema – Jonavos miesto želdinių tyrimai.
Aplinkosaugos, miškininkystės, kraštovaizdžio architektūros, sodmenų auginimo klausimais stažavosi Vokietijoje, Danijoje, Švedijoje, Suomijoje, Nyderlanduose, Slovakijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje.
1998–2004 m. buvo įmonės „Nonija“ buhalterė.
2002 m. įkūrė medelyną. Augina ir platina medžių ir krūmų sodinukus, sėjinukus.
Nuo 2003 m. iki dabar eina UAB „Medstata“ direktoriaus pareigas. Užsiima miškų ir kraštovaizdžio projektavimo bei įrengimo, žemės ūkio ir miškininkystės konsultavimo veikla, sodinimo darbais.
Nuo 2008 m. – akredituota konsultantė agrarinės aplinkosaugos, ūkininkavimo saugomose teritorijose klausimais (Žemės ūkio ministerijos programa „Leader“ ir Žemdirbių mokymo metodikos centras).
Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos valdybos narė, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos narė, Lietuvos dendrologų draugijos valdybos narė.
Jonavos spaudoje ir dalykiniuose leidiniuose skelbia straipsnius aplinkosaugos, miškininkystės, dendrologijos, kraštovaizdžio architektūros temomis, teikia komentarus žiniasklaidai aplinkos ir medžių apsaugos klausimais.
2017 m. surengė viešas diskusijas ir konferenciją tema „Afrikinio kiaulių maro padariniai ir pasekmės.
2018 m. inicijavo ir surengė viešas diskusijas ir konferenciją „Miestų želdynų problemos ir perspektyvos“.
Jonavos kultūros centro choro „Žemyna“ narė.
Nuo 2017 m. – Lietuvos žaliųjų partijos (LŽP) Jonavos skyriaus pirmininkė, LŽP tarybos narė.
Moka rusų, vokiečių, anglų kalbas.
Ištekėjusi. Vyras Raigedas Lileika – miškininkas. Šeima augina keturis vaikus: dukteris Medą ir Vaivą Mariją, sūnus Rūtenį ir Jaunių.
Domisi sakraline muzika, architektūra, daile ir floristika (gėlių ir puokščių komponavimu).

 

Kandidato rinkimų programa