59

Gimė 1967 m. lapkričio 16 d. Vilkaviškyje. Baigė Vilkaviškio Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą. 1992 m. Vilniaus universitete įgijo biologijos magistro laipsnį, o 1994 m. įgijo Aplinkos vadybos magistro laipsnį Amsterdamo universitete. 1991 m. kuriant Lietuvos gamtos fondą, Edmundas Greimas buvo vienas iš jo steigėjų ir iki 1993 metų dirbo vykdomuoju sekretoriumi.

Nuo 1994 metų iki šiol Edmundas Greimas vadovavo ir įgyvendino daugiau kaip 30 tarptautinių ir nacionalinių aplinkosauginių projektų, susijusių su biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga. 1994 – 1999 m. jis dirbo Pasaulio gamtos fondo (World Wide Fund for Nature, WWF) projektuose. Turi 8 metų patirtį perkeliant ir įgyvendinant ES aplinkosaugos teisę Lietuvoje, Baltijos šalyse, Rytų Europoje. Taip pat integruojant ES aplinkosaugos reikalavimus į kitas veiklas ir ekonomikos sektorius (pvz. turizmą, žemės ūkį, miškininkystę, teritorijų planavimą). 2004 m. – 2009 m. dirbo tarptautiniu gamtosaugos ekspertu Kosove, Bulgarijoje, Prancūzijoje, Danijoje, Kipre, Moldovoje. 1999 – 2004 m. vykdė projektus, susijusius su Europos Sąjungos gamtos apsaugos teisės perkėlimu ir įgyvendinimu Lietuvoje, steigė Natura 2000 teritorijas, dalyvavo Lietuvos stojimo į ES derybiniame procese.

Nuo 2010 m. vėl pradėjo dirbti LGF gamtotvarkos planų projekto vadovu, o nuo 2012 metų – direktoriumi.

Edmundas Greimas yra Europos aplinkos biuro (European Environmental Bureau) tarybos narys; Švarios Baltijos koalicijos (Coalitinio Clean Baltic) tarybos narys; Lietuvos ornitologų draugijos narys.

Nuo pat Lietuvos žaliųjų partijos įsteigimo 2011 m. yra partijos narys.

Edmundo hobis artimas jo darbui – gamtos pažinimas ir fotografavimas, paukščių stebėjimas.