51

Gimė 1959 metais Kelmės rajone.

1984 metais Vilniaus Gedimino Technikos Universitete įgijo inžinierius mechaniko kvalifikaciją.

2004 metais Mykolo Riomerio universitete apsigynė teisės magistrą. 

1984 1993 Panevėžio policijos komisariatas Transporto eismo organizavimo inžinieriusi
1993 1998 Panevėžio policijos komisariatas Interpolo Lietuvos NB atstovas Panevėžio apskrityje
1998 1999 Panevėžio Vyriausio Policijos komisariatas Egzaminų ir transporto registracijos poskyrio viršininkas
1999 2003 Lietuvos kriminalinės policijos biuras Skyriaus viršininkas
2003 2007 Policijos departamentas Lietuvos policijos specialusis atašė Ispanijos Karalystėje
2007 2008 LT Kriminalinės policijos biuras Valdybos viršininkas
2008 2011 LR Policijos departamentas Kriminalinės policijos valdybos viršininkas
2011 2012 JT Globalios paramos centras Brindisi (Italija) Kovos su transnacionaliniu nusikalstamumu patarėjas
2012 2013 LR Policijos departamentas Kriminalinės policijos valdybos viršininkas
2013 2014 Panevėžio apskrities policijos komisariatas Viršininko pavaduotojas
2014 2019 Jungtinių Tautų Organizacijos filialas Europoje (UNOG) Ženeva Policijos/teisės patarėjas
2014 2019 Jungtinių Tautų Organizacijos filialas Europoje (UNOG) Ženeva Policijos/teisės patarėjas
 
Lietuvos policijos veteranų asociacijos narys.
 
Laisvalaikį mėgsta leisti aktyviai, nebijo fizinio darbo namuose ir tėviškės sodyboje (sode, prižiūrint aplinką). Mėgsta skaityti knygas, nuolat plečia namų biblioteką – kaupia/komplektuoja knygas.  Knygos įvairiomis kalbomis, daugiausia istorine tematika.
 
Moka vokiečių, ispanų, anglų ir rusų kalbas.
 
Vedęs, žmona Laima. Vaikai: dukra Alvyda- teisininkė. Madrido Complutense ir Harvardo univeritetų absolventė. Šiuo metu dirba Liuksemburge. Sūnus Pranas- chemikas. VU absolventas. Dirba ir gyvena Vilniuje.
 
Eugenijus apie save: Mano akyse kūrėsi Lietuvos nepriklausoma valstybė. Visą laiką tarnavau Lietuvos žmonėms ir todėl negaliu susitaikyti su esančiomis negerovėmis Lietuvoje: mūsų šalies gamtinės aplinkos niokojimu, nesiskaitymu su eiliniais piliečiais, aklu valstybės tarnavimu didžiajam kapitalui ir ,deja, teisėtvarkos savivale. Valstybės problemos dar labiau matosi kai lyginu su kitomis šalimis, į kurias buvo nuvedę tarnybos JT Organizacijoje keliai.
 
 
Kandidato rinkimų programa