56
Gimė 1980 m. spalio 9 d. Jonavoje. Tėvas – dzūkas girininkas (iš Varėnos r.). Mama – miško apsaugos ir apželdinimo inžinierė iš Suvalkijos (Marijampolės r.).
 
Lankė muzikos mokyklą, baldų kombinato Kultūros rūmuose – Šaškių sekcijos užsiėmimus. Buvo aktyvus Katalikiškojo jaunimo centro narys. Dirbo vadovu vaikų ir jaunimo stovyklose Antalieptėje (Zarasų r.), Berčiūnuose (Panevėžio r.).
 
Įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo universitetą, politologiją.
1999-2004 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą.
2001-2003 m. – Frankfurto universiteto ES ir Vokietijos teisės sertifikato programą, stažavosi Vokietijoje.
Nuo 1999 m. dirbo Miškų urėdijoje, kitose įmonėse, taip pat Seime, įvairiose valstybės įstaigose ir institucijose, Seimo komitetuose, komisijose, Seimo darbo grupėse įstatymų leidybos klausimais (Saugomų teritorijų, administracinių teisės pažeidimų kodekso ir kt.).
 
Vokiečių kalbos vertėjas, konsultantas stipendijų, studijų, praktikos, kitų stažuočių Vokietijoje, Austrijoje ir Šveicarijoje klausimais. Teikia patarimus bei konsultacijas įvairiais administraciniais, gyvenimo bei darbo Vokietijoje klausimais.

Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo priešaušryje sodino medelius parkuose. Atgimimo laikais dalyvavo talkose, taip pat Lietuvos žaliųjų ekologiniuose protestuose dėl oro taršos ir miškų išdžiūvimo, o taip pat dėl okupacinių TSRS dalinių išvedimo iš Lietuvos.

Savanoriavo Užsienio lietuvių bendruomenėje (VLB).

2018 m. prisidėjo rengiant viešas diskusijas dėl miesto sodo medžių iškirtimo sustabdymo ir miesto želdinių išsaugojimo, regioninę – dalykinę konferenciją „Miestų želdynų problemos ir perspektyvos“, iškirstų miesto medžių įamžinimo bei prie kitų žaliųjų visuomeninių iniciatyvų.

Moka rusų, vokiečių, anglų kalbas, turi lotynų kalbos pagrindus.

Pomėgiai: gamta, muzika, genealogija; Mindfulness (dėmesingas įsisąmoninimas); tinklinis, krepšinis, jogalatesas; „Namai be atliekų“ (angl. „Zero Waste“); savišvieta.

 

Kandidato rinkimų programa