78

Gimė 1987 m. Vilniuje. Tėvelis – dzūkas, mama gimė Sibire tremtinių šeimoje. Šeimoje augo su sese dvyne.
2005 m. baigė Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokyklą.
2006 m. baigė Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinę mokyklą. 2012 m. baigusi Lietuvos sveikatos mokslų universitetą, studijas tęsia Valstybiniame mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centre, rašo daktaro disertaciją tema: „Atsparios vaistams tuberkuliozės gydymo alternatyvos“.
2014 m. baigė „International Epidemiological Association“ mokymus ir įgijo Tarptautinių epidemiologų asociacijos sertifikatą. Nuo 2013 m. yra Lietuvos infektologų ir Tarptautinių epidemiologų draugijos narė. Publikavo dešimtis mokslinių pranešimų, straipsnių ir leidinių tuberkuliozės bei užkrečiamųjų ligų temomis.
Šiuo metu dirba Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro Epidemiologinės priežiūros skyriaus visuomenės sveikatos specialiste.
Aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje sprendžiant visuomenės sveikatos klausimus.
Nuo 2011 m. – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Visuomeninės visuomenės sveikatos komisijos narė.
Yra Lietuvos žaliųjų partijos steigėja, pirmininko pavaduotoja, Sveikatos komiteto koordinatorė.
Moksliniai interesai: infekcinės ligos (zoonozės), visuomenės sveikata, maisto higiena.
Pomėgiai: menas, literatūra, kelionės, sportas.