69

Gimė 1967 m. gegužės 27 d.
1987–1992 m. studijavo Lietuvos valstybiniame kūno kultūros institute, įgijo kūno kultūros dėstytojo specialybę.
1993–1994 m. Lietuvos valstybiniame kūno kultūros instituto Kvalifikacijos kėlimo fakultete įgijo sveikatos mokytojo kvalifikaciją.
2004–2007 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo Ugdymo organizavimo studijų programą ir įgijo edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.
2009–2010 m. UAB ,,Pačiolis“ mokymo centre prie Kauno technologijos universiteto buhalterinės apskaitos ir mokesčių apskaičiavimo kursuose studijavo praktinę buhalteriją.
1992–1999 m. dirbo Jonavos Raimundo Samulevičiaus pagrindinėje mokykloje kūno kultūros mokytoja metodininke.
1999–2003 m. Jonavos Raimundo Samulevičiaus pagrindinėje mokykloje ėjo direktoriaus pavaduotojos ir aerobikos klubo valdybos pirmininko pareigas.
2007 m. – Jonavos rajono socialinių paslaugų centro direktorė.
2008 m. – Jonavos rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pavaduotoja.
2010 m. dirbo Lietuvos krepšinio federacijos filiale. 2011 m. Europos vyrų krepšinio čempionato organizacinio komiteto finansininke.
2011 m. – Mykolo Romerio universiteto Sporto centro lektorė.
2012 m. – Lietuvos krepšinio federacijos finansininkė.
2013–2015 m. – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros vyriausioji specialistė.
Nuo 2013 m. iki dabar – Mykolo Romerio universiteto Sveikatos ir sporto centro direktoriaus pavaduotoja.
Dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursuose: 2000 m. – Europos centro BSA Lehrcentrum metodikos ir praktikos fitneso ir aerobikos kursas; 2003 m. – Informacinių gebėjimų ugdymas pamokoje. Vidaus ir išorės auditas. Internetas kasdieniame gyvenime; 2004 m. – Pokyčių mokykloje valdymas; 2005 m. – Naujos olimpiečių rengimo technologijos. Pamokos planavimas ir moksleivių pažangos bei pasiekimų vertinimas; 2006 m. – Lietuvos mokinių sportinės veiklos plėtra; 2007 m. – Socialinis darbas su šeima ir pagalbos vaikui organizavimo ypatumai. Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, socialinė reabilitacija ir integracija į visuomenę; 2008 m. – Daugiasektorė valdymo sistema; 2009 m. – Pilietinių, demokratinių ir tautinių vertybių ugdymas taikant inovatyvius metodus; 2010 m. – Buhalterinės apskaitos ir mokesčių apskaičiavimo kursai, praktinė buhalterija; 2011 m. – Sporto organizacijų finansinės veiklos planavimas. Pelno nesiekiančių vienetų apmokestinimo tvarka. ES PVM reglamento privalomas taikymas Lietuvoje nuo 2011 m. liepos 1 d.; 2014 m. skaitė pranešimą Nacionalinėje mokslinėje konferencijoje ,,Sveikos gyvensenos teoriniai ir praktiniai klausimai universitetinėse aukštosiose mokyklose“; 2014 m. dalyvavo tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje ,,Sporto indėlio į ekonomiką ir užimtumą vertinimo aktualumas“.
Nuo 2018 m. Lietuvos socialdemokratų darbo partijos narė, Moterų klubo pirmininkė.
Moka vokiečių, rusų, anglų kalbas.