99

Vilniaus valstybinio (tuo metu V. Kapsuko vardo) universiteto Gamtos mokslų fakultete 1969m įgijo geografo hidrologo specialybę.

Visa darbinė veikla susijusi su aplinkos apsauga:

 • Respublikinėje vandens ūkio inspekcijoje valstybinis vandens ūkio inspektorius;
 • Maisto pramonės ministerijos Mokslinio gamybinio susivienijimo „Spartis“ Aplinkos apsaugos ir saugumo technikos tyrimo skyriaus vedėjas, vyriausiasis susivienijimo ekologas;
 • nuo 1991 m. kovo iki 1999 m. liepos pirmasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje įkurto Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjas;
 • nuo 1999 m. gruodžio iki 2000 m. birželio Karoliniškių seniūnijos statybų priežiūros vyr inžinierius;
 • nuo 2000 m. liepos iki 2005 m. pabaigos AB „Lietuvos geležinkeliai“ Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjas;
 • 2006 – 2008 m. VšĮ „Grunto valymo technologijos“ vyr. specialistas, projektų vadovas.
 • Pensininkas aktyvus visuomenininkas

 Visuomeninė politinė veikla

 • 2001 – 2003 m. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos, Sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto narys;
 • nuo 2003 m. rudens iki 2011m Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Aplinkos apsaugos visuomeninės komisijos pirmininko pavaduotojas; nuo 2012 iki dabar komisijos narys
 • nuo 2006 m. iki 2016 Karoliniškių bendruomenės pirmininkas;
 • „Lietuvai pagražinti Vilniaus draugijos“ vienas įkūrėjų, pirmininko pavaduotojas, projektų koordinatorius (draugija įkurta 2001 m.);
 • Laikraščio „Žaliasis pasaulis“ redakcinės bei konsultacinės tarybos narys;
 • Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto turizmo fakulteto klausytojas, aktyvus keliautojas
 • Visuomeninio judėjimo „Vilniaus metro“ sąjūdžio valdybos narys;
 • 2017 m sausio mėn išrinktas LPS ,,Bočiai“ Vilniaus miesto bendrijos Karoliniškių skyriaus pirmininku, 2019 m. sausio mėn perrinktas antrai kadencijai. Dainuoja Karoliniškių ,,Bočių“ chore.

Apdovanojimai  

 • Atminimo ženklas „Už nuopelnus Vilniaus savivaldai“ (2009 m.);
 • Krašto apsaugos ministerijos Atminimo ženklas „Už nuopelnus išvedant Rusijos kariuomenę iš Lietuvos“ (1993 m).

Vedęs, su žmona Vidute susilaukė trijų vaikų. Vyresnieji – sūnus Vytautas ir dukra Akvilė – baigę aukštuosius mokslus, dirba Vilniuje, jauniausioji dukra Ringailė – Psichologė – terapeutė konsultantė. Klaipėdos universitete baigė psichologijos studijas. Londone,  Kingstono universitete magistrantūrą ir psichologo – terapeuto konsultanto studijas.  

2007 m. tamsų žiemos vakarą važiuojant neapšviesta gatve Kęstutis partrenkė neblaivų žmogų. Teismo nutartis įvykdyta, teistumas panaikintas, tačiau kandidatuojant privalo apie tai paskelbti.