24

Gimė 1987 m. kovo 23 d. Vilniuje. Tėvelis dzūkas, mama gimė Sibire, tremtinių šeimoje.

2005 m. baigė Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokyklą. Aktyviai dalyvavo meniniuose projektuose.

2006 m. baigė Vilniaus M. Daukšos vidurinę mokyklą. Pradėjo aktyviai dalyvauti mokslinėje veikloje.

2010 m. baigė Vilniaus Gedimino technikos universitetą. Suteiktas aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

2009 m. suteiktas „Socially Responsible Business and Technologies“ verslo ir technologijų sertifikatas. Tais pačiais metais apdovanota už verslo idėjos „Ekonomikos, vadybos ir technologijų įžvalgos“ sukūrimą.

2011 m. įteiktas Baltijos universitetų programos aplinkosaugos vadybos diplomas.

2012 m. baigė Mykolo Romerio universitetą. Suteiktas politikos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis.

2018 m. Vilniaus universitete įgijo biomedicinos srities ekologijos ir aplinkotyros krypties daktaro laipsnį.

2012-2020 m. dirbo Gamtos tyrimų centre.

Nuo 2019 m. yra Lietuvos gamtos fondo gamtosaugos specialistė.

Skaito pranešimus aplinkos apsaugos temomis, veda švietėjiškus seminarus įvairiuose Lietuvos regionuose. Straipsniai ir mokslo darbai susiję su klimato kaita, aplinkos apsauga, darniu vystymusi, ekogyvenvietėmis. 

Aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje. Nuo 2011 m. kovo mėn. įsikūrusios Lietuvos žaliųjų partijos steigėja, valdybos narė. Nuo 2011 m. lapkričio mėn. įkurto Jaunimo komiteto iniciatorė, iki 2013 m. pirmininkė. Jaunimo nedarbo lygio mažinimo ir verslumo skatinimo pasiūlymų autorė. Nuo 2011 m. birželio mėn. Lietuvos žaliųjų partijos Aplinkos komiteto narė. Nuo 2011 m. – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Visuomeninės aplinkos apsaugos komisijos narė. Nuo 2016 m. – Jeruzalės bendruomenės centro pirmininkė.

Pomėgiai: ekoturizmas, stovyklavimas, literatūra, kinas, menas, grybavimas.

 

Kandidato rinkimų programa