32

Gimė 1972 metais Kaune.

2008 metais Stasio Šalkausko kolegijoje įgijo neuniversitetinių studijų mokytojo profesinę kvalifikaciją. 

2011 metais Vytauto Didžiojo universitete įgijo religijos mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir mokytojo profesinę kvalifikaciją.

2013 metais Vytauto Didžiojo universitete įgijo socialinės antropologijos magistro laipsnį.. 

Nuo 2008 metų iki 2010 metų dirbo tikybos mokytoju Kauno “Aušros” gimnazijoje.

Nuo 2016 metų iki 2017 metų dirbo etikos mokytoju Kauno Vaižganto progimnazijoje.

Nuo 2017 metų iki dabar yra vadovas VšĮ „Vaškučių edukacijos centre“. 

Užsiima ūkininkyste. 

Yra Samariečių Kauno miesto skyriaus narys.

Moka anglų, rusų, vokiečių kalbas.

Vedęs, žmona Jurga, du vaikai – Gabija ir Justinas. 

 

Kandidato rinkimų programa