75

Gimė 1956 m. Magadano srityje (Rusija).

1979 baigė Vilniaus universitetą, įgijo geografo specialybę.

Nuo 1979 metų dėsto geografiją Garliavos Jonučių progimnazijoje. 

Geografijos vadovėlio „Žemė” 10 kl. bendraautorius. Kauno raj. geografijos mokytojų asociacijos pirmininkas, metodinės grupės narys, LGMA (Lietuvos geografijos mokytojų asociacija) tarybos narys. 

Pomėgiai – turizmas, ekologija, skaitymas.