85

Gimė 1988 m. vasario 29 d. Telšiuose. Iš Telšių su tėvais persikėlė į Palangą. Su pagyrimu baigė Palangos Baltijos vidurinę mokyklą.

2007–2011 m. studijavo Mykolo Romerio universitete viešąjį administravimą ir įgijo bakalauro laipsnį.  2012 m. baigė Leideno universitetą (Leiden University) Olandijoje ir įgijo magistro laipsnį.

Grįžusi į Lietuvą prisijungė prie žalių idėjų ir veiklos, pradėjo dirbti VšĮ „Žaliosios politikos institutas“ bei Lietuvos biomasės energetikos asociacijoje „Litbioma“. Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkui L. Balsiui tapus Lietuvos Respublikos Seimo nariu, tapo jo padėjėja Seime.

Iki šiol yra Lietuvos žaliųjų partijos narė ir dirba asociacijoje „Litbioma“, eina direktorės pareigas. Visomis išgalėmis stengiasi, kad Lietuva būtų ta šalis, kuri savo vietinių, atsinaujinančių, darnių išteklių panaudojimu taptų pavyzdžiu ir kitoms valstybėms.

Jau kelerius metus yra aktyvi Vilniaus „Rotaract“ klubo narė. Drauge su kitais klubo nariais vykdo įvairius socialinius projektus siekiant padėti talentingiems, tačiau finansinių galimybių vystyti savo talentą stokojantiems vaikams, pagerinti kasdienę buitį seneliams, suteikti galimybę iš mentorių mokytis studentams ir pan.

Pomėgiai – sportas, bendravimas, laisvalaikio leidimas gamtoje, skaitymas