77

Gamtos mokslų daktarė. 

Darbo patirtis:
Lietuvos Mokslų Akademijos Ekologijos institutas, 1972-1992, Dirvožemio zoologijos sektoriaus mokslinė bendradarbė;

Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyrius, vyriausioji specialistė, pareigybės lygis – A, kategorija – 12, kvalifikacinė klasė – pirma. 1992-2012. 

35 mokslinių straipsnių, mokslo populiarinimo straipsnių autorė. Parengtos ir išleistos knygos: ,,Kaip Žiurkius Pilėnas mokė savo vaikus atliekas rūšiuoti“, 2005; ,,Kaip Žiurkius Pilėnas mokėsi elektronines atliekas tvarkyti“, 2006; ,,Nuo kibirėlio iki sąvartyno“, 2006; ,,Atliekų kelias nuo kibirėlio iki sąvartyno“, 2008, projektas ,,Visuomeninės aplinkosauginio švietimo sistemos Šiaulių apskrityje sukūrimas ir įgyvendinimas, sutarties Nr. BPD 2004-ERPF-1.3.0-05-06/0004. Poezijos knyga, 2005, 500 psl. 2004-2008 m. atlikau Europos Komisijos regioninės mokymo programos stažuotes (EU gamtosaugos reglamentai ir 21 amžiaus darbotvarkė).

2007-2012 m. organizavo 7 Vilniaus miesto savivaldybės aplinkosaugos forumus. Iš viso per darbo stažą organizavo virš 90 seminarų – konferencijų ir apie 30 darbotvarkių-susitikimų. Prezentacijos: 1992-2012, atstovaujant Vilniaus miesto savivaldybę simpoziumuose ir suvažiavimuose, lietuvių ir anglų kalbomis perskaityta daugiau nei 50 pranešimų Europos Sąjungos miestų konferencijose; pasaulio žaliųjų simpoziume Kenijoje (1998.12.), dalyvauta TV ir radijo laidose visuomenei atliekų tvarkymo tematika.

Dalyvauju draugijos „Lietuvai pagražinti“ ir VšĮ „Žaliuojanti Vilnija“ veikloje.