Komitetai, darbo grupės, komisijos

Komitetas

Pirmininkas

El. paštas

Telefonas

Aplinkos komitetas Sigitas Rinkevičius sr@jostra.lt 8685 80 614
Ekonomikos komitetas Gintas Umbrasas gintas@ekt.ltgintasumbrasas@gmail.com 8 650 78115
Energetikos komitetas
 Jaunimo reikalų komitetas Jūratė Mažeikytė juratem@gmail.com 
 Lygių galimybių komitetas Liucija Ramanauskienė Liumira9@gmail.com 8 686 01755
 Pilietinių iniciatyvų komitetas Laurynas Okockis l.okockis@gmail.com 8 654 73926
 Savivaldybių komitetas Andrejus Kuznecovas andrejus.kuznecovas@axis.lt 8 656 28899
 Sveikatos komitetas Joana Korabliovienė tamkeviciute.joana@gmail.com 8 605 43001
Teisės komitetas Vytautas Nekrošius vytautas.nekrosius@tf.vu.lt
Gyvūnų gerovės gynimo grupė  Anželika Rimševičė  anzelika.rimsevice@gmail.com  

 

 

 
Etikos ir procedūrų komisija

Evelina Kamandulytė

Danutė Kryževičiūtė

Regina Čičinskienė

Kontrolės komisija

Marius Šniukšta

Jolanda Bagdonienė

Martynas Klimas