Close

4. Marija TAMKEVIČIŪTĖ

KANDIDATĖ VERKIŲ APYGARDOJE

Esu aplinkosaugininkė, Jeruzalės bendruomenės centro pirmininkė. Nuo 2011 m. kovo mėn. įsikūrusios Lietuvos žaliųjų partijos steigėja, pirmininko pavaduotoja. Gimiau 1987 m. Vilniuje. Tėvelis – dzūkas, mama gimė Sibire, tremtinių šeimoje. Augau kartu su sese dvynuke. Vilniaus Gedimino technikos universitete man suteiktas aplinkos inžinerijos bakalauro laipsnis. Mykolo Romerio universitete – aplinkos apsaugos politikos mokslų magistro laipsnis. Šiuo metu esu Vilniaus universiteto aplinkotyros mokslo doktorantė. Dirbu Gamtos tyrimų centre, biomedicininių ir fizinių mokslų srityje.

Aktyviai dalyvauju visuomeninėje veikloje. Nuo 2011 m. esu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Visuomeninės aplinkos apsaugos komisijos narė. Nuo 2016 m. – Jeruzalės bendruomenės centro pirmininkė.

Lietuvos žaliųjų partijos tikslas – veržli, moderni ir patraukli gyventi Lietuva, todėl sieksiu, kad:

– jaunoms šeimoms būtų sudarytos visos reikalingos sąlygos auginti ir ugdyti savo atžalas;

– būtų sudarytos palankios sąlygos kurti savo verslą mūsų valstybėje, skatinti žaliąją, žiedinę, dalijimosi ekonomiką, taip pat padėti smulkiam ir vidutiniam verslui;

– į mokyklų programas būtų įtraukti socialinių įgūdžių, sveikatingumo ugdymo moduliai;

– švietimo ir mokslo finansavimui būtų skirta ne mažiau 6 proc. BVP, o mokslinių tyrimų ir eksperimentinei plėtrai – ne mažiau 3 proc;

– apsaugant smurto šeimoje aukas, būtų įteisintas apsaugos orderis ir nuotolinės apsaugos priemonės;

– visi asmenys būtų apmokomi civilinės saugos ir elgesio karinio konflikto metu. Pasisakome už profesionalią kariuomenę ir stiprų, gerai parengtą rezervą.

Susisiekite:

Šermukšnių g. 6A, Vilnius,

el. p.: administracija@lzp.lt,

tel. nr.: 8 52 131353

BIOGRAFIJA

Gimė 1987 m. kovo 23 d. Vilniuje. Tėvelis dzūkas, mama gimė Sibire, tremtinių šeimoje.

2005 m. baigė Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokyklą. Aktyviai dalyvavo meniniuose projektuose.

2006 m. baigė Vilniaus M. Daukšos vidurinę mokyklą. Pradėjo aktyviai dalyvauti mokslinėje veikloje.

2010 m. baigė Vilniaus Gedimino technikos universitetą. Suteiktas aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

2009 m. suteiktas „Socially Responsible Business and Technologies“ verslo ir technologijų sertifikatas. Tais pačiais metais apdovanota už verslo idėjos „Ekonomikos, vadybos ir technologijų įžvalgos“ sukūrimą. 2011 m. įteiktas Baltijos universitetų programos aplinkosaugos vadybos diplomas.

2012 m. baigė Mykolo Romerio universitetą. Suteiktas politikos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis.

Šiuo metu yra Vilniaus universiteto ir Gamtos tyrimų centro ekologijos ir aplinkotyros krypties mokslo doktorantė. Skaito pranešimus aplinkos apsaugos temomis, veda švietėjiškus seminarus įvairiuose Lietuvos regionuose. Straipsniai ir mokslo darbai susiję su klimato kaita, aplinkos apsauga, darniu vystymusi, ekogyvenvietėmis. Dirba Gamtos tyrimų centre biomedicininių ir fizinių mokslų tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje.

Aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje. Nuo 2011 m. kovo mėn. įsikūrusios Lietuvos žaliųjų partijos steigėja, valdybos narė, pirmininko pavaduotoja. Nuo 2011 m. lapkričio mėn. įkurto Jaunimo komiteto iniciatorė, iki 2013 m. pirmininkė. Jaunimo nedarbo lygio mažinimo ir verslumo skatinimo pasiūlymų autorė. Nuo 2011 m. birželio mėn. Lietuvos žaliųjų partijos Aplinkos komiteto narė. Nuo 2011 m. – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Visuomeninės aplinkos apsaugos komisijos narė. Nuo 2016 m. – Jeruzalės bendruomenės centro pirmininkė.

Pomėgiai: ekoturizmas, stovyklavimas, literatūra, kinas, menas, žvejyba, grybavimas.


Marija-pdf