Close

5. Mečys LAURINKUS

KANDIDATAS SENAMIESČIO APYGARDOJE

Nuo 1988 m. dalyvauju atkuriamos ir atkurtos Lietuvos nepriklausomybės politinėje veikloje. Buvau renkamuose ir skiriamuose valstybės postuose. Dominuojanti domėjimosi ir darbo sritis – nacionalinio saugumo ir užsienio politika. Tapęs Seimo nariu dalyvausiu užsienio reikalų komitete. Seimo nariui rinkiminės apygardos problema turi būti ir nacionalinė problema.

Pirmoji Senamiesčio rinkiminės apygardos, Vilniaus ir Lietuvos problema yra už penkiasdešimties kilometrų nuo sostinės Baltarusijoje, Astrave statoma atominė jėgainė. Jei ji sprogs, Lietuvos sostinės neliks. Dabartinė valdžia šią grėsmę supranta, bet problemos sprendimą nori permesti būsimai valdžiai po Seimo rinkimų. Ketinu patarimais, politinėmis ir diplomatinėmis priemonėmis prisidėti prie Astravo AE statybos sustabdymo.

Antra nacionalinė problema, liečianti kiekvieną Lietuvos gyventoją – kiek įmanoma mažinti „Brexit“ padarinius, neleisti įsibėgėti ES išcentrinėms jėgoms. Tai Lietuvos išlikimo nepriklausoma valstybe sąlyga.

Trečia  problema – vis dar aukštas Vilniaus užterštumo lygis. Lietuvos žaliųjų partija yra vienintelė politinė organizacija, nuosekliai kovojanti su šia blogybe. Todėl, siekdamas išsaugoti žaliąjį Vilnių ir jo Senamiestį, inicijuosiu tam reikalingų įstatymų projektus, kovosiu už jų priėmimą.

Ketvirta problema – iki šiol Lietuva neturi kultūros politikos. Ketinu prisidėti prie jos kūrimo, kas, savo ruožtu, aktualu ir dėl Senamiesčio kultūros paveldo problemų.

Penkta problema – Vilnius, kaip ir daugelis Europos miestų, nėra apsaugotas nuo narkotinių medžiagų platinimo, ypač tarp jaunų žmonių. Siūlysiu į narkotikų prevencijos mokyklose programą įtraukti į pensiją išėjusius policijos ir saugumo tarnybų pareigūnus.

Tai – tik keli mano siekiai 4 m. Seimo kadencijoje.

BIOGRAFIJA

Gimė 1951 05 22  Klaipėdoje.

Iki 1954 m. gyveno Komijos ATSR, Intoje, vaikų namuose. Tuo metu motina kalėjo Intos lageryje. Senelių rūpesčiu anksčiau už motiną grįžo į Plungės r., Juodeikių k. Grįžus motinai su ja išvyko į Vėžaičius, Klaipėdos r. Nuo 1965 m. tęsė techninius ir humanitarinius  mokslus Vilniuje. Tarnavo tarybinėje armijoje.

1978 VU baigė lietuvių k. ir literatūrą. Nuo 1983 – Lietuvos mokslų akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto mokslinis bendradarbis.

Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio Seimo tarybos narys. 1990 – 1992 m. – Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatas, 1990 – 1991 m. – Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento direktorius, 1993 m. – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos NVS skyriaus vedėjas, 1996 – 1998 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narys, 1998 – 2004 m. – Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento generalinis direktorius, 2004 – 2008 m. – Lietuvos Respublikos ambasadorius Ispanijos Karalystėje, 2008 – 2010 m. – Lietuvos Respublikos ambasadorius Gruzijoje. 2000 m. – apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu, 2003 m. – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino komandoro kryžiumi, 2004 m. – Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento 1-ojo laipsnio ženklu „Nuopelnų kryžius“. Taip pat apdovanotas Lenkijos Respublikos, Ispanijos karalystės, Gruzijos valstybiniais apdovanojimais.

Yra parašęs romaną „Elektra“, paskelbęs apie 500  mokslo, literatūros kritikos ir publicistinių straipsnių.

 


Mečys-pdf