Close

6. Joana KORABLIOVIENĖ

KANDIDATĖ ŽIRMŪNŲ APYGARDOJE

Esu medikė, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto, Inovatyvios medicinos centro doktorantė. Disertacijos tema – atsparios vaistams tuberkuliozes gydymo alternatyvos.

2014 metais baigiau International Epidemiological Association mokymus ir įgijau Tarptautinių epidemiologų asociacijos sertifikatą. Nuo 2013 m. esu Lietuvos infektologų bei Tarptautinių epidemiologų draugijos narė. Moksliniai pranešimai, straipsniai bei leidiniai – tuberkuliozės bei užkrečiamųjų ligų srityje.

Aktyviai dalyvauju visuomeninėje veikloje sprendžiant visuomenės sveikatos klausimus. Nuo 2011 metų esu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Visuomeninės visuomenės sveikatos komisijos narė. Esu Lietuvos žaliųjų partijos steigėja, pirmininko pavaduotoja, sveikatos komiteto koordinatorė.

Lietuvos žaliųjų partijos tikslas – veržli, moderni ir patraukli gyventi Lietuva. Tai – valstybė, kurioje vyrauja pagarba kiekvienam žmogui. Atstovaudama Lietuvos žaliųjų partijos vertybes sieksiu:

– grąžinti piliečių pasitikėjimą viešąja politika ir tikėjimą valstybe;

– kad mes bei mūsų ateinančios kartos gyventų švarioje ir saugioje aplinkoje, kurioje tausojama gamta;

– ypatingo dėmesio ligų profilaktikai, medicininei reabilitacijai, sanatoriniam gydymui bei slaugai;

– kad neįgalūs žmonės, kaip ir visi sveikieji, turėtų tokias pačias galimybes dirbti, sportuoti, užsiimti mėgstama veikla;

– įgyvendinti naują sveikatos draudimo modelį, kuris gydymo paslaugas padarytų prieinamesnias;

– kad jaunoms šeimoms būtų sudarytos visos reikalingos sąlygos auginti ir ugdyti sveikas atžalas, o Lietuvos senjorai taptų aktyviais orios visuomenės nariais;

– ypatingo dėmesio visuomenės išsilavinimui ir kultūrai, prieinamesniam ir konkurencingam tarptautiniu mastu aukštajam mokslui.

BIOGRAFIJA

Joana Korabliovienė (merg. Tamkevičiūtė) gimė 1987 metais, Vilniuje. Tėvelis dzūkas, mama gimusi Sibire tremtinių šeimoje. Šeimoje augo su sese dvynuke.

2006 m. baigė Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinę mokyklą. 2012 m. baigusi Lietuvos sveikatos mokslų universitetą, studijas tęsia Valstybiniame mokslinių tyrimu institute, Inovatyvios medicinos centre, kur rašo daktaro disertaciją. Disertacijos tema: „Atsparios vaistams tuberkuliozės gydymo alternatyvos“.

2014 m. baigė „International Epidemiological Association“ mokymus ir įgyjo Tarptautinių epidemiologų asociacijos sertifikatą. Nuo 2013 m. yra Lietuvos infektologų bei Tarptautinių epidemiologų draugijos narė. Publikavusi dešimtis mokslinių pranešimų, straipsnių bei leidinių tuberkuliozės bei užkrečiamųjų ligų temomis.

Šiuo metu yra Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro Epidemiologinės priežiūros skyriaus visuomenės sveikatos specialistė.

Aktyviai dalyvaja visuomeninėje veikloje sprendžiant visuomenės sveikatos klausimus. Nuo 2011 metų  buvo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos visuomeninės Visuomenės sveikatos komisijos narė.

Yra Lietuvos žaliųjų partijos steigėja,  pirmininko pavaduotoja, sveikatos komiteto koordinatorė.

Moksliniai interesai: infekcinės ligos (zoonozės), visuomenės sveikata, maisto higiena.

2005 m. baigė Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokyklą. Pomėgiai: menas, literatūra, kelionės, sportas.

 


Joana-pdf