Close

8. Nijolė BRUSOKIENĖ

KANDIDATĖ ALYTUJE

Daugiau nei 30 metų dirbu administracinį, pedagoginį ir vadybinį darbą: 1990-2004 m. ėjau Alytaus siuvėjų mokyklos direktorės pareigas, nuo 2004-ųjų iki dabar vadovauju Alytaus profesinio rengimo centro Paslaugų verslo skyriui, dėstau teisę.

Apsisprendžiau dalyvauti Seimo rinkimuose jausdama atsakomybę prieš jaunąją kartą. Pasitikiu jaunimu ir kursiu Lietuvą, kurioje jie norėtų gyventi. Manau, jog būtina imtis konkrečių, neeksperimentinių pokyčių švietimo sistemoje, todėl dirbdama Seime didžiausią prioritetą teiksiu:

– aukštojo mokslo studijų priartinimui prie realaus gyvenimo (sieksiu užtikrinti, kad apie 30% studijų trukmės būtų skiriama praktiniam mokymui, dirbant su specialybe tiesiogiai susijusioje įmonėje ar institucijoje);

– aukštųjų mokyklų jungimuisi tarpusavyje (būtina išvengti perteklinio studijų programų dubliavimo ir užtikrinti aukštesnę išsilavinimo kokybę);

– profesinio mokymo pameistrystės forma (teorinis mokymas – mokymo įstaigoje, praktinis – realioje darbo vietoje).

Įsipareigoju dėti pastangas spręsti ir kompleksines problemas, su kuriomis susiduria ne tik mūsų mylimas Alytus, bet ir visa Lietuva: korupciją sveikatos priežiūros sistemoje, įsigalėjusį žalingą alkoholio ir narkotikų vartojimą, nepakankamai efektyvų viešojo sektoriaus valdymą. Drauge su Lietuvos žaliųjų partija esame numatę reikalingas priemones, kurias sieksime įgyvendinti dirbdami Seime. Tarp jų:

– dalies ministerijų perkėlimas į kitus didžiuosius šalies miestus;

– principo ,,pinigai – paskui ligonį“ įgyvendinimas;

– pirmąjį verslą įkūrusio jaunimo iki 29 m. atleidimas nuo pelno mokesčio 3 metams;

– lengvatinio PVM būtiniausiems maisto produktams taikymas;

– veiksmingi sprendimai demografinės situacijos gerinimui.

Susisiekime:

+370 686 02041

brusokiene.n@gmail.com

Facebook: Nijolė Brusokienė

BIOGRAFIJA

Gimė 1956 m. gegužės 14 d. Kaišiadorių rajone, darbininkų šeimoje. Augo drauge su broliu ir dviem seserimis.

1979 m. tuometiniame Kauno politechnikos institute įgijo aukštąjį inžinerinį išsilavinimą.

Po studijų gavusi pasiūlymą dirbti AB “Dainava” persikėlė į Alytų, kur gyvena ir dirba iki šiol.

Profesinę karjerą pradėjusi nuo siuvimo meistrės pozicijos, 1981 m. tapo standartų inžiniere, dalyvavo visuomeninėje veikloje, buvo Jaunųjų specialistų tarybos pirmininkė. Vėliau aktyviai įsitraukė į darbuotojų teisių gynimo veiklą – nuo 1986-ųjų buvo siuvimo fabriko “Dainava” profsąjungos komiteto pirmininkė.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę pradėjo dirbti vadybinį darbą: 1990-2004 m. užėmė Alytaus siuvėjų mokyklos direktorės pareigas.

Nuo 2004-ųjų iki dabar yra Alytaus profesinio rengimo centro Paslaugų verslo skyriaus vedėja. Dėsto teisės pagrindus, yra vyresnioji profesijos mokytoja.

Stažavosi Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Suomijoje, Italijoje, dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose, yra išklausiusi daugiau nei 50-tyje mokymų ir seminarų socialinės atskirties prevencijos, darbo teisės, verslo teisės, personalo ir projektų valdymo temomis Lietuvoje ir užsienyje. Turi aukščiausią, I vadybinę kvalifikacinę kategoriją.

Nijolė Brusokienė – aktyvi Alytaus miesto bendruomenės narė, edukacinių renginių organizatorė, pilietinių iniciatyvų dalyvė. 2002-2013 m. dalyvavo žmogaus teises ginančio tarptautinio judėjimo „Soroptimist International“ veikloje: prisidėjo prie moterų ir mergaičių švietimo organizavimo, įgyvendino projektus ir konkursus jaunimo užimtumo srityje. Šiuo metu yra Alytaus daugiabučių namų gyventojų bendrijos revizijos komisijos pirmininkė.

Pajautusi pareigą per ilgametę darbo patirtį sukauptas ekspertines žinias panaudoti problemų švietimo srityje sprendimui, pasuko į praktinę politiką. Yra Lietuvos žaliųjų partijos narė, viena iš Alytaus miesto skyriaus steigėjų.

Pagrindinės kandidatės kompetencijos: profesinis ugdymas, suaugusiųjų neformalusis švietimas ir tęstinis mokymas, darbo teisė. Turi ugdomojo darbo organizavimo, vadovavimo ir priežiūros patirties, personalo administravimo įgūdžių.

Pomėgiai: aplinkosauga, ekologinė daržininkystė, gėlių auginimas, psichologinė literatūra, muzika, kelionės po Lietuvą.

Ištekėjusi. Drauge su vyru Juozu Brusoku turi 21 metų sūnų Luką, kuris šiuo metu studijuoja Vilniaus Gedimino technikos universitete pastatų energetiką.


Nijolė-pdf