Šventajame rašte yra eilutė: „kodėl gi matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rąsto savojoje?“. Šiandien tokią situaciją matome Lietuvoje, stebėdami į Vokietijos pusę nukreiptus vertinimus. Tik ar kritikuodami Vokietijos veiksmus nepamirštame įvertinti ir savo pačių politinių sprendimų?  Gera žinia ta, kad Lietuva atsisakė pirkti Rusijos energetinius išteklius. Energetikos ministerija balandžio pradžioje informavo, kad Lietuva visiškai atsisakė rusiškų dujų ir visas Lietuvos dujų poreikis patenkinamas per Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalą. Po kelių dienų

Skaityti daugiau

Praėjo lygiai 36 metai nuo globalia branduoline katastrofa pripažintos avarijos Černobylio atominėje elektrinėje. Rusijos karo prieš Ukrainą kontekste ši sukaktis nusidažo dar įvairesnėmis spalvomis ir dar stipriau verčia iš naujo įvertinti branduolinės energetikos grėsmes bei apmąstyti mūsų reakciją į vis pasikartojančius siūlymus plėtoti šį energijos gamybos būdą.

Skaityti daugiau

  Jungtinių Tautų Klimato kaitos konferencijoje LR Prezidentas Gitanas Nausėda pristatė naują iniciatyvą „Perėjimas prie tvaraus šildymo“ bei pasidalino Lietuvos sėkmės istorija centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje, kai per pastaruosius 5 metus biokuro dalis padidinta iki 70 proc., iškastinio kuro dalį sumažinant iki 30 proc. Vienas iš šios  „biokuro revoliucijos” kūrėjų - Remigijus Lapinskas - sako, kad toks gerosios praktikos viešinimas svariai stiprina mūsų šalies įvaizdį - esame matomi kaip pažangi ir savo indėlį į kovą

Skaityti daugiau

Pasaulio biomasės energetikos asociacijos Generalinė asamblėja dar vienai kadencijai organizacijos prezidentu išrinko Lietuvos žaliųjų partijos pirmininką, atsinaujinančios energetikos ekspertą, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos „Litbioma“ valdybos narį Remigijų Lapinską. Ketvirtus metus pasaulinei asociacijai vadovausiančio R. Lapinsko teigimu, į organizacijos vadovo postą jį atvedė sėkminga Lietuvos istorija biomasės energetikos sektoriuje. „Kasmet centriniame šilumos tiekimo sektoriuje sutaupome maždaug 200 mln. eurų, tapome mažiau priklausomi nuo iškastinio kuro, t. y. importuojamų dujų. Drįstu teigti, kad biomasės energetikos sektorius tapo

Skaityti daugiau

ATEITIS PRIKLAUSO ŠVARIAI, PIGIAI IR SAUGIAI ENERGETIKAI! Turime siekti kuo aktyvesnio ir spartesnio perėjimo nuo iškastinio kuro prie energijos gavybos iš saulės, vėjo, žemės gelmių, biomasės ir kt. atsinaujinančių šaltinių. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad mūsų nariai aktyviai ir praktiškai prisideda prie šio proceso įgyvendinimo ne tik Lietuvos, bet ir Europos mastu. LŽP Valdybos narė Vilma Gaubyte išrinkta daugiau nei 4 000 narių vieninjančios organizacijos - The European Biomass Association - Valdybos nare.

Skaityti daugiau

Energetikos ministerija pranešė, jog jau praėjusiais metais Lietuva viršijo šaliai nustatytą atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo rodiklį. Europos Sąjungos nustatytas įpareigojimas Lietuvai - 2020 metais bendrajame galutiniame energijos suvartojime 23 proc. turi sudaryti atsinaujinančios energijos ištekliai. Pasak Žaliosios politikos instituto prezidento, Lietuvos žaliųjų partijos Valdybos nario ir Tarybos pirmininko Remigijaus Lapinsko, Lietuvos pasiekti rezultatai neturėtų stabdyti tolimesnę atsinaujinančios energetikos plėtrą. „Reikia ir toliau tęsti atsinaujinančios energetikos plėtrą ir nesustoti anksčiau įvykdžius Europos Sąjungai duotus įsipareigojimus. Galime

Skaityti daugiau

  Lietuvoje investicijos į klimato kaitos mažinimą gali šalies ekonomikai suteikti didelį impulsą  – tai nuskambėjo pirmadienį Seimo nario, Lietuvos žaliųjų partijos pirmininko Lino Balsio inicijuotoje konferencijoje, kurioje buvo pristatomos Lietuvos klimato permainos, valstybės klimato kaitos politika, kalbama apie išmaniuosius, energiją taupančius sprendimus pramonėje, miestų planavime, renovacijoje. „Investicijos į klimato kaitos mažinimą gali duoti ekonominės naudos, nes investicijos į energijos efektyvumą, į žaliųjų darbo vietų kūrimą yra ekonomiškai naudingos. Tai ypač rodo išaugęs pasaulio investuotojų

Skaityti daugiau

Vertinant žmonių poreikių motyvus, mes dažnai naudojamės Maslow poreikių piramidės modeliu. Maslow įrodinėjo, kad žmogaus poreikių tenkinimas eina pagal tam tikrą seką, pavyzdžiui, kol nepatenkinti tokie fiziologiniai poreikiai kaip troškulys, šitas poreikis žmogui yra svarbesnis negu socialinių (pavyzdžiui, bendravimo) poreikių tenkinimas. Kol nepatenkintas saugumo poreikis, nėra aktualus savivertės ar tuo labiau aukščiausio lygmens – savęs realizavimo poreikis. Panašiai, matyt, reikėtų vertinti ir visuomenės brandos lygmenį ir motyvaciją, kodėl visuomenės išrinkti politikai daro vienokius ar kitokius

Skaityti daugiau

Tvari, žalioji energetika nėra ateitis, o jau dabar sparčiai žengia į kiekvieno kasdienybę – tuo galima buvo įsitikinti pirmadienį Vilniaus centre eksponuojamoje tvarios energetikos parodoje, kurioje praeiviai galėjo plačiau sužinoti apie aplinkai draugiškas technologijas, naudojamas energijos gamybai bei transporte. Minint Pasaulinę vėjo dieną bei Europos tvarios energetikos savaitę Lietuvos žaliųjų partijos iniciatyva surengtoje parodoje lankytojai galėjo pamatyti 30 kartų sumažintą tikros vėjo jėgainės modelį, daugiau sužinoti apie energijos gamybą iš Lietuvoje gaminamų saulės elementų, susipažinti

Skaityti daugiau

Kadaise, praėjusio amžiaus viduryje, atominė energetika buvo laikoma pasaulinės technikos pažangos revoliucija, globalių apsirūpinimo energija problemų sprendimo raktu, efektyvia klimato kaitos mažinimo priemone... Galima būtų dar vardinti atominių propagandistų argumentų, bet... nėra prasmės. Galą atominei energetikai padarė du žodžiai: Černobylis ir  Fukušima.  Šiandien niekas, net šalys, kurios ir toliau investuoja į branduolines jėgaines, neginčija teiginio, jog saugių reaktorių nebūna ir negali būti. Praėjusio amžiaus technologija, grįsta sunkiai kontroliuojamu atomo branduolių skaldymu, nusipelno tiktai vietos muziejuje,

Skaityti daugiau

Dalyvavau Briuselyje vykusiame Europos Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto rengtame tarpparlamentiniame posėdyje dėl pasirengimo Jungtinių Tautų Klimato kaitos konferencijai Paryžiuje, kuri vyks šių metų gruodį. Renginyje dalyvavo Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų atstovai. Nors JT derybose dalyvauja šalių vyriausybės, labai svarbi bendra Europos Sąjungos pozicija ir nacionalinių parlamentų pritarimas jai. Šioje konferencijoje diskusijose dalyvavo net du Europos Komisijos nariai: vienas – atsakingas už klimato kaitą ir energetiką, kitas – už aplinkosaugą ir

Skaityti daugiau

Šiandien Niujorke prasideda Jungtinių Tautų pasaulio vadovų susitikimas dėl klimato kaitos, kuris yra itin svarbus siekiant susitarimo tarp valstybių ir ieškant bendrų problemos sprendimo būdų. Pasak Lietuvos žaliųjų partijos pirmininko, Seimo nario Lino Balsio, Lietuva šiame susitikime gali tapti šalimi lydere, kuri gali skatinti valstybes imtis ryžtingesnių veiksmų ir įsipareigojimų dėl klimato kaitos mažinimo. „Nors Europos Sąjungos strategijoje „Europa 2020“, yra numatyti siekiai iki 2020 metų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją, lyginant su 1990 metais,

Skaityti daugiau

Martynas Nagevičius - Lietuvos žaliųjų partijos kandidatas rinkimuose į Europos Parlamentą, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Kai mes, Lietuvos žaliųjų partija, pasisakome prieš ekonomine katastrofa Lietuvai galintį virsti Visagino atominės elektrinės projektą ir daug ekologinio neapibrėžtumo kol kas turinčią skalūnų dujų gavybą, dažniausiai gauname priekaištą, kad mes tik kritikuojame, negalėdami pasiūlyti jokios alternatyvos. Tai – visiška netiesa. Lietuvos žalieji pateikia receptą ne tik Europos Sąjungos, bet ir Lietuvos energetikai, kurio pagrindas –atsinaujinančios energetikos plėtra

Skaityti daugiau

Vakar Aplinkos ministerijoje susirinkę Vyriausybės, mokslo ir nevyriausybinio sektoriaus atstovai kaip svogūną lukšteno daugialypį klimato kaitos klausimą. Konferencija rengta siekiant pasidalinti skirtingų valstybės sektorių informacija bei mokslo duomenimis ir pasirengti pateikti Lietuvos poziciją dėl Europos Sąjungos klimato ir energetikos politikos iki 2030 m. Klimato kaitos padariniai, stebimi Lietuvoje Pirmoje konferencijos dalyje mokslininkai pateikė keletą faktų apie kintančio klimato poveikį mūsų šaliai. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos direktorė Vida Augūnienė patvirtino, kad pasaulinis vidutinės temperatūros augimas stebimas ir

Skaityti daugiau

Antradienį Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas, Seimo narys Linas Balsys, pasisakydamas Briuselyje Europos Parlamento Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto bei Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komiteto surengtame jungtiniame komitetų posėdyje ,,ES energijos vidaus rinka XXI amžiui“, paragino daugiau investuoti į atsinaujinančią energetiką ir didinti jos efektyvumą. „Europos energetikos rinkos efektyvumas priklausys tik tai nuo to, kaip greitai Europa pasirinks, kur investuoja: ar į praeito amžiaus, atgyvenusią rudąją energetiką, t.y. iškastinį kurą, ar į pažangią, šiuolaikinę XXI

Skaityti daugiau

Man asmeniškai dažnai tenka girdėti nuoširdų žmonių klausimą: Kodėl jūs, atstovaudami atsinaujinančios energetikos plėtros interesams, taip priešinatės atominių elektrinių statybai? Juk, pavyzdžiui, Lietuvos nacionalinėje energetikos (nepriklausomybės) strategijoje yra numatyta vietos ir vienam, ir kitam. Išties – kiekvienas inteligentiškas žmogus yra linkęs siekti kompromiso. Ir tuo šis scenarijus „visiems vietos užteks“ yra žvėriškai patrauklus. Taigi – kodėl priešinamės? Geriausias paaiškinimas į energetiką nelabai linkusiam gilintis žmogui, matyt, būtų toks: branduolinė energetika ir atsinaujinantys šaltiniai – kaip

Skaityti daugiau

Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas, Seimo narys Linas Balsys šiandien pasveikino Europos  informacijos biure eksponuojamų vaikų piešinių konkurso „Atsinaujinantys energijos šaltiniai“ geriausių darbų autorius. L. Balsys pasidžiaugė, kad šiandien auga karta, kuri žino, kas yra atsinaujinantys energijos ištekliai, kokia jų nauda. „Šiandien atsinaujinanti energija įgyja vis didesnę reikšmę, kalbame apie energijos taupymą. Vaikai puikiai supranta, kad ateitis priklauso atsinaujinančiai energijai. Jų piešiniuose vaizduojami  ir saulės kolektoriai ant gyvenamųjų namų stogų, ir vėjo elektrinės laukuose, ir išmaniosios

Skaityti daugiau

Šiandien pasaulyje pastebima tendencija, jog atominės energijos dalis energijos gamyboje mažėja, o investicijos į švarią atsinaujinančią energiją, išmanių tinklų plėtrą, technologijas, padedančias saugoti ir efektyviai naudoti energiją, stipriai auga.  Lietuvos žaliųjų partijos Energetikos komiteto pirmininko, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidento Martyno Nagevičius teigimu, Lietuva dar neskiria pakankamai dėmesio atsinaujinančios energetikos plėtrai. Jo nuomone, dabartinės tendencijos energetikos srityje rodo, jog reikia ne gręžiotis atgal ieškant galimybių atominei energetikai, o žengti į priekį efektyviai išnaudojant savo

Skaityti daugiau

Birželį Vokietijos mieste Rostoke vyko tarptautinė konferencija „Žaliasis augimas Baltijos jūros regione“ (angl. „Green Growth in the Baltic Sea Region“). Konferencijoje kartu su Baltijos jūros regiono šalių verslo, politikos, akademinės bendruomenės ir pilietinės visuomenės atstovais dalyvavęs Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas, Seimo narys Linas Balsys aptarė valstybių patirtį bei galimybes skatinti žaliosios ekonomikos augimą. Apie tai, koks potencialas slypi Baltijos jūros regiono šalyse ir kaip tai galėtų išnaudoti Lietuva, dalijasi L. Balsys. -   Žalioji ekonomika, žaliasis šalies

Skaityti daugiau

Šiandien Seime įregistruotos Seimo nario, Lietuvos žaliųjų partijos pirmininko Lino Balsio pataisos, siekiančios apsaugoti saulės energetikos plėtrą nuo sistemingo jos žlugdymo.  Lietuvos žaliųjų partija laikosi nuostatos, jog Seime skubos tvarka svarstomos ir ketinamos priimti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pataisos yra ne kas kita, kaip sąmoningas noras žlugdyti saulės energetikos plėtrą Lietuvoje arba pakenkti konkrečioms įmonėms, kurios yra gavusios leidimus plėtrai iki 2011 m. gegužės, kai įsigaliojo šis įstatymas. Didelė dalis verslo yra investavusios savas lėšas

Skaityti daugiau

Seimo Aplinkos komiteto narys Linas Balsys Žinių radijo laidoje „Aš manau!“ ramino kritikus, kurie teigia, kad biokuro plėtra gali padaryti nepataisomos žalos aplinkai ar išnaikinti Lietuvos miškus. Šaltiniai: www.delfi.lt, www.ziniur.lt     DELFI (V.Kopūsto nuotr.) „Praėjusiam Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje turėjome susitikimą su generaliniu urėdu ponu Benjaminu Sakalausku, tai aš ir klausiau, kaip čia su tuo miško kirtimu, ar čia mes neiškirsim viso miško, plėtodami biomasės gamybą. Tai iš tikrųjų generalinis urėdas patikino ir skaičiais net įrodė,

Skaityti daugiau

Dėkojame Gabijai Venclovaitei už atsinaujinančios energetikos temai skirtą dėmesį ir įdėtą darbą gilinantis į šios srities problemas. Linkime darbo autorei sėkmės. Šiame darbe analizuojami interesų grupių, veikiančių atsinaujinančios energetikos plėtros srityje, veiklos metodai ir pastangos daryti įtaką valdžios institucijoms ir sprendimų priėmėjams Lietuvos valstybėje. Šiuo darbu siekiama išsiaiškinti koks yra pirminis interesas, motyvuojantis žaliosios energetikos srityje veikiančius interesų grupes lemiantis jų tikslų suformulavimą ir pasirinktų metodų derinimą. Darbe taip pat apžvelgiama lobizmo samprata bei teisinė

Skaityti daugiau

Sutinkant kalendorinio pavasario pirmąjį savaitgalį, šių metų kovo 3 d. Lietuvos žaliųjų sąjūdžio Vietos bendruomenių iniciatyvų ir kaimo reikalų komitetas kartu su Lietuvos žaliųjų sąjūdžio Švenčionių skyriumi ir Baltijos pluoštinių kultūrų augintojų ir perdirbėjų asociacija surengė išvažiuojamąjį posėdį-seminarą ekologine tema. Renginys vyko Švenčionių rajono Činčikų kaimo sodyboje. Į Lietuvos žaliųjų sąjūdžio vėliava papuoštą paprastą aukštaičių valstiečio trobą sugužėjo būrys kaimo bendruomenės narių bei svečių iš Švenčionių ir kitų šalies miestų. Renginys, kurį organizavo LŽSP Švenčionių

Skaityti daugiau