Š.m. vasario 4 d. Seimo narys, Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas Linas Balsys, kartu su partijos valdybos nariais ir Žaliosios politikos instituto (ŽPI) atstovais lankėsi Kazokiškėse, kur tarp vietos bendruomenės ir Vilniaus atliekų tvarkymo centro (VATC) jau ne vienerius metus tęsiasi konfliktas dėl Kazokiškių sąvartyno. Pirmiausia Žaliųjų partijos ir Žaliosios politikos instituto atstovai nuvyko į patį sąvartyną, kur jiems buvo papasakota, kaip surenkamos atliekos, kokie įrenginiai buvo įdiegti tam, kad apylinkėse tvyrantis kvapas būtų kuo labiau

Skaityti daugiau

Į Lietuvos žaliųjų partiją kreipusis Lazdijuose susiformavusiai aktyvių, atsinaujinančią energetiką palaikančių žmonių grupei, 2013 m. sausio 21 d. vykusio LŽP valdybos posėdžio metu suplanuota kelionė į Lazdijus – susitikimo metu bus aptartas LŽP Lazdijų skyriaus augimas bei kiti su LŽP veikla bei Lazdijų bendruomene susiję klausimai. Taip pat, siekiant į LŽP veiklą kuo labiau įtraukti tolimesniuose rajonuose išsidėsčiusius skyrius, nuspręsta artimiausią Tarybos posėdį organizuoti Josvainių seniūnijoje esančiame Kunionių kaime - centrinėje Lietuvos dalyje vyksiančiame posėdyje

Skaityti daugiau

- šiuo metu neįmanoma sustabdyti Kazokiškių sąvartyno veiklos, kadangi jo eksploatacijos nutraukimas sukeltų nepaprastąją padėtį Vilniaus komunalinių atliekų tvarkyme ir netgi labai artimoje perspektyvoje grėstų ekologine katastrofa Vilniaus miestui Turime pareikšti: - Aplinkos ministerija turi prisiimti atsakomybę kodėl per metus nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo  sprendimo panaikinti Vilniaus reginio aplinkos apsaugos departamento 2007 m. rugsėjo 10 d. išduotą taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą ir atlikti Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme numatytas procedūras

Skaityti daugiau