Lietuvos žaliųjų partijos Kėdainių skyrius išrinko naują pirmininkę. Ja tapo pedagogė, rajono savivaldybės tarybos narė Gitana Kaupienė. Naujoji pirmininkė žadėjo, kad tarp prioritetinių jos vadovaujamo skyriaus veiklos sričių bus aplinkosauginis švietimas, atliekų tvarkymo klausimai, atsinaujinanti energetika, miškų apsauga ir kitos žaliojo sektoriaus

Skaityti daugiau

Po steigiamojo susirinkimo įkurtas Lietuvos žaliųjų partijos Kėdainių skyrius, jo pirmininku išrinktas Česlovas Šliavas. „Džiaugiuosi, kad į Lietuvos žaliųjų partijos gretas įsilieja vis daugiau aktyvių, neabejingų mūsų idėjoms žmonių. Naują partijos skyrių subūrė įvairių sričių specialistai, tarp kurių yra dirbančių atsinaujinančios energetikos sektoriuje, užsiimančių ekologiniu ūkininkavimu ir net ekologinių inovacijų kūrimu. Lietuvos regionuose atsiranda vis daugiau žmonių, galvojančių apie aplinkos tausojimą, ieškančių aplinkosauginių, socialinių ir kitų problemų sprendimo būdų, jiems priimtinas mūsų naujas požiūris į ekonomiką, socialinį

Skaityti daugiau