Šių metų gegužę Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą, kuriame numatyta, kad Vyriausybė ar jos įgaliota institucija ne vėliau kaip iki 2011 m. liepos 1 d. privalo parengti Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymo projektą dėl aplinkos teršimo metanu. Įstatymas numato, kad aplinkos ministerija privalo parengti ir patvirtinti metano, išmetamo į atmosferą, kiekio įvertinimo metodiką. Įstatyme numatyta, kad surinkti mokesčiai už aplinkos taršą metanu bus nukreipti į Savivaldybių atsinaujinančių energijos išteklių plėtros

Skaityti daugiau