Pilietinė visuomenė – su šeima, valstybe ir verslu nesusijusių institucijų, organizacijų ir individų visuma. Pilietinė visuomenė nėra vieningas darinys. Tai – labiau sfera, kurioje, atskirai nuo valstybės ir verslo, veikia individai bei jų organizacijos, siekdami išsakyti savo nuomonę, iškelti probleminius klausimus ir ieškoti jų sprendimų. Pilietinė visuomenė kartais pristatoma kaip viena iš trijų pagrindinių visuomenės dalių (kitos dvi – valstybė ir verslas), su kuriomis yra tuo pačiu metu tiek ir glaudžiai susijusi, tiek ir konkuruojanti,

Skaityti daugiau

Pilietinė visuomenė – taip bendrai vadinami aktyvūs piliečiai, visuomeniškų ir atsakingų bendruomenių nariai, visos nevyriausybinės organizacijos ir asociacijos, profesinės sąjungos atstovaujančios įvairių profesijų asmenims, interesų grupėms ar kitiems visuomenės nariams. Laurynas Okockis Tenka tik apgailestauti, kad Lietuvoje per dvidešimt keturis nepriklausomybės metus taip ir neatsirado tikros pilietinės visuomenės. Mes taip ir netapome stipria, atsakinga, bendruomeniška, aktyvia visuomenės dalimi – pilietine visuomene. Lietuvoje žmonės vis dar pasyvūs, neorganizuoti, bendruomenių nėra, o ten kur jos įsikūrę, jos

Skaityti daugiau