Savaitgalį vykusiame Lietuvos žaliųjų partijos Suvažiavime partijos pirmininku antrai kadencijai perrinktas atsinaujinančios energetikos ekspertas Remigijus Lapinskas. Kas dvejus metus vykstančiame Suvažiavime performuoti partijos valdymo organai – išrinkta nauja Taryba bei Valdyba, o vidiniuose dokumentuose įtvirtintas lyčių lygybės principas. Aktyvaus partijos kolegų palaikymo pirmininko rinkimuose sulaukęs Remigijus Lapinskas tikino, kad jo planuose tolimesnė partijos plėtra nacionaliniu mastu bei dalyvavimas artėjančiuose rinkimuose. „Vienas iš Lietuvos žaliųjų partijos tikslų – parodyti naują, sąžiningos ir nekorumpuotos politikos veidą, grąžinti

Skaityti daugiau 0

Lietuvos žaliųjų partijos Valdyba posėdyje svarstė susidariusią situaciją dėl partijos atstovui LR Seime, Linui Balsiui, viešojoje erdvėje metamų kaltinimų galimai nusižengus Seimo nario etikai. Įvertinus L. Balsio šeimos pateiktą informaciją, posėdyje nuspręsta atidėti politinį L. Balsio veiksmų vertinimą iki Seimo nario sveikatos būklė pagerės ir jis pats galės pateikti savo veiksmų paaiškinimą partijos

Skaityti daugiau 1

ATEITIS PRIKLAUSO ŠVARIAI, PIGIAI IR SAUGIAI ENERGETIKAI! Turime siekti kuo aktyvesnio ir spartesnio perėjimo nuo iškastinio kuro prie energijos gavybos iš saulės, vėjo, žemės gelmių, biomasės ir kt. atsinaujinančių šaltinių. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad mūsų nariai aktyviai ir praktiškai prisideda prie šio proceso įgyvendinimo ne tik Lietuvos, bet ir Europos mastu. LŽP Valdybos narė Vilma Gaubyte išrinkta daugiau nei 4 000 narių vieninjančios organizacijos - The European Biomass Association - Valdybos nare.

Skaityti daugiau

Pirmajame šiais metais vykusiame LŽP Valdybos posėdyje atsakingi už komitetų darbą Valdybos nariai pristatė atnaujintą komitetų veiklą - Aplinkos ir klimato kaitos, Kaimo plėtros, Valstybės valdymo, savivaldybių bei Jaunimo komitetuose patvirtinti nauji pirmininkai, pradėti planuoti 2013 metų darbai. Kiti komitetai sprendimų dėl savo pirmininkų dar nepriėmė. Tikimasi, kad LŽP komitetų veikla paspartės, kai bus įrengta vidinė LŽP konferencinio ryšio sistema – ją planuojama realizuoti artimiausiu metu. Tokiose konferencijose be jokių trukdžių galės dalyvauti LŽP nariai

Skaityti daugiau

2012 m. liepos 2 d. Valdybos posėdyje buvo išrinktas naujas Žaliųjų sąjūdžio Atsakingasis sekretorius. Juo tapo Artūras Daubaras. "Į šias pareigas žiūriu itin atsakingai ir dėsiu visas pastangas, kad partija būtų aktyvi, žinoma, kad kiekvienas partijos narys jaustųsi reikalingas bei galėtų savo mintis ir idėjas realizuoti bendroje partijos veikloje,- sakė naujasis sekretorius A. Daubaras. Susisiekti su A. Daubaru galite el. paštu arturas.daubaras@lzsp.lt Pirmadienį vykusiame Valdybos posėdyje taip pat buvo pristatytas partijos rinkiminės programos projektas, kuris toliau bus tobulinamas komitetuose

Skaityti daugiau