Dėkojame Gabijai Venclovaitei už atsinaujinančios energetikos temai skirtą dėmesį ir įdėtą darbą gilinantis į šios srities problemas. Linkime darbo autorei sėkmės. Šiame darbe analizuojami interesų grupių, veikiančių atsinaujinančios energetikos plėtros srityje, veiklos metodai ir pastangos daryti įtaką valdžios institucijoms ir sprendimų priėmėjams Lietuvos valstybėje. Šiuo darbu siekiama išsiaiškinti koks yra pirminis interesas, motyvuojantis žaliosios energetikos srityje veikiančius interesų grupes lemiantis jų tikslų suformulavimą ir pasirinktų metodų derinimą. Darbe taip pat apžvelgiama lobizmo samprata bei teisinė

Skaityti daugiau

 Žalioji politika gali ne tik prisidėti prie aplinkos saugojimo,  sveiko gyvenimo būdo propagavimo. Žalioji politika gali skatinti ekonomiką, kurti darbo vietas, pasiūlyti alternatyvią energetinę sistemą. Tačiau ar iš tiesų šie gražūs užmojai realiai įmanomi Lietuvoje? Kokie tie žaliųjų receptai  ir kaip juos įgyvendinti? Apie tai LRT laidoje „Įžvalgos“ su Žaliosios politikos  instituto direktoriumi Linu Balsiu kalbėjosi Virginijus Savukynas. Skaitykite daugiau:

Skaityti daugiau