Svarbi informacija Atsinaujinimo komiteto nariams. Posėdis perkeliamas į 2012-09-11 12 val. A. Vienuolio g. 1, Vilnius. Darbotvarkė: 1. Naujų narių priėmimas; 2. Pirmininko perrinkimas; 3. Pavadinimo galimas keitimas; 4. Veiksmai ir priemonės artimoje partijos perspektyvoje; 5. Kiti klausimai. Kontaktai: Ats. sekretorė Sigutė Dautartaitė +370 675 919

Skaityti daugiau

Šaltinis: "Čikagos aidas" http://www.aidas.us/naujienos/lietuva/naujienos-rosatom-vadovas-lietuvoje-praso-leidimo-surengti-debatus-del-baltijos-ae.html Rusijos valstybinė atominės energetikos grupės „Rosatom“, statančios atominę elektrinę (AE) Kaliningrado srityje, vadovas pareiškė esantis pasirengęs kartu su ekspertais atvykti į Vilnių ir dalyvauti oficialiose konsultacijose dėl Baltijos AE projekto.„Siūlome surengti asmenines konsultacijas, kurių tikslas būtų ne nustatyti, ar Lietuva pritaria, ar nepritaria Baltijos atominės elektrinės projektui, bet išsiaiškinti klausimus, kurie kyla pradėjus tiesiogiai bendrauti ekspertams. Gali būti, kad surengti dvišales konsultacijas trukdo kokios nors papildomos mums nežinomos kliūtys“, - penktadienį spaudoje

Skaityti daugiau

Šaltinis: LR Nuolatinės atstovybės ES interneto svetainė http://www.eurep.mfa.lt/index.php?3032344752 Reaguodama į pastaruoju metu pasirodančią informaciją apie Kaliningrado atominės elektrinės projekto eigą, Užsienio reikalų ministerija (URM) dar kartą atkreipia dėmesį, jog Lietuva siekė ir sieks, kad Kaliningrado atominės elektrinės projekto poveikio aplinkai vertinimas būtų atliekamas remiantis Jungtinių Tautų poveikio aplinkai įvertinimo tarpvalstybiniame kontekste konvencijos (Espo konvencija) nuostatomis. URM sveikina Rusijos pastangas taikyti šios konvencijos reikalavimus ir tikisi, jog visi joje numatyti bendradarbiavimo ir derinimo su poveikį patirsiančiomis šalimis

Skaityti daugiau

Skaitytojo komentaras Delfi straipsniui „Branduolinės energetikos konsultantas: tai, kas dabar vyksta su naująja AE, yra laiko gaišimas“. Edmundas Piesarskas,  "Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, 2012 m. rugsėjo 6 d., Delfi. Perskaičius minėtą interviu, tenka patikslinti kai kuriuos branduolinės energetikos konsultanto teiginius.   Ištrauka iš interviu. Klausimas: Edmundas Piesarskas, EKT. Ar tikite, kad AE statybos sąmata bus tokia, kaip kad prognozuoja LR Energetikos ministerija ir Vyriausybė bendrai? Atsakymas: Dr. Gintaras Gavėnas. Tačiau yra ir gerų pavyzdžių –

Skaityti daugiau

Rugsėjo 12d. 12.00 val. V. Kudirkos a. Vilniuje vyks akcija "Pabusk spalio 14 d.", siekiant atkreipti dėmesį į atominės energetikos vystymo pavojus Lietuvoje. Dalyvauja P. Schockweiler (Europos jaunųjų žaliųjų federacija). Akcijos programoje numatytas masinis dalyvių skambinimas atsineštais varpeliais! Nelikime abejingais atominės energetikos problemoms ir sudalyvaukime akcijoje kartu! Maloniai kviečiame

Skaityti daugiau

Antradienį, 2012-09-04, įvyko atkuriamasis Kaimo reikalų komiteto posėdis. Jame nutarta: 1. Įkurti Kaimo reikalų komitetą ir jo pirmininke išrinkti Virginiją Vingrienę. 2. Kitą posėdį surengti rugsejo 25 d. 17.30 val. Raugyklos g. 15. 3. Parengti Green New Deal (liet. Žaliasis sąjūdis) Kaimo reikalu srityje. Šiame nuostatų sąvade atsispindės Žaliųjų sąjūdžio pagrindinės nuostatos bei siūlomos joms įgyvendinti priemonės. 4. Aptartos komiteto narių nuomone aktualiausios temos, kurias būtina atspindėti rengiant Green New Deal Kaimo politikai. Kontaktai: Atsakingoji sekretorė Sigutė Dautartaitė +370 675 919

Skaityti daugiau

Šiandien, 2012-09-05, Žaliųjų sąjūdis pateikė 5 vienmandatėse rinkimų apygardose keliamų kandidatų pareikštinius dokumentus Vyriausiajai rinkimų komisijai.           Alytaus  rinkimų apygardoje Žaliųjų sąjūdį atstovaus Gintaras Čekauskas.         Lazdijų - Druskininkų  rinkimų apygardoje Žaliųjų sąjūdį atstovaus Laurynas Okockis.         Prienų - Birštono rinkimų apygardoje Žaliųjų sąjūdį atstovaus Gintautas Sodaitis.         Senamiesčio  rinkimų apygardoje Žaliųjų sąjūdį atstovaus Marija Tamkevičiūtė.         Fabijoniškių  rinkimų apygardoje Žaliųjų

Skaityti daugiau

Gerb., Žaliųjų sąjūdžio nariai, Jūsų el. paštuose jau atsiųsta rugpjūčio pajamų - išlaidų ataskaita. Administracija tikisi Jūsų klausimų ir pastebėjimų. Jei negavote šio dokumento, prašau kreiptis į administraciją. Nepamirškite šio mėnesio nario mokesčio: Info apie nario mokestį https://www.lzp.lt/apie-partija/nario-mokestis/ Atsakingoji sekretorė Sigutė Dautartaitė administracija@lzsp.lt +370 675 919

Skaityti daugiau

Valdybos posėdyje baigta svarstyti dalyvavimo 2012 m. Seimo rinkimuose formato klausimai: - Žaliųjų sąjūdis rinkimuose dalyvauja keldamas kandidatus vienmandatėse rinkimų apygardose. L. Okockis, G. Sodaitis, G. Čekauskas, J. Tamkevičiūtė, M. Tamkevičiūtė atstovaus partiją šiuose Seimo rinkimuose. - 10 Žaliųjų sąjūdžio narių dalyvauja rinkimuose Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąraše daugiamandatėje ir vienmandatėse rinkimų apygardose. Šiems asmenims suteiktas Valdybos pritarimas ir jie sureitinguoti. - 1 Žaliųjų sąjūdžio narys gavo Valdybos pritarimą dalyvauti 2012 m.  Seimo rinkimuose

Skaityti daugiau

Rugpjūčio 30 d. Lietuvos Žaliųjų sąjūdis Šiaulių rajone, Gruzdžiuose, suorganizavo susitikimą –diskusiją su Gruzdžių kaimo vietos bendruomene, Šiaulių rajono savivaldybe ir pievagrybių auginimo ūkio „Baltic Champignons“ atstovais. Vienas iš pagrindinių susitikimo tikslų – pasitarti, ką galima padaryti dėl Gruzdžių apylinkėje tvyrančio blogo kvapo, kurio šaltinis – minėtoji įmonė „Baltic Champignons“, įkūrusi kompostavimo įrangą kaimo pašonėje. Susitikimas prasidėjo nuo visų pusių prisistatymo. Gruzdžių gyventojai skundėsi blogu kvapu, kuris miestelio nepalieka jau dvylika metų, taip pat –

Skaityti daugiau

Atsižvelgiant į aktyvių narių ir skyrių pageidavimus skelbiame sėkmingai veikusio Kaimo reikalų komiteto atkūrimą. Komiteto pagrindinis uždavinys - formuoti Žaliųjų sąjūdžio politiką ir poziciją žemės ūkio srityje, kaimo darnios plėtros srityje, vietos bendruomenių iniciatyvų įgyvendinimo ir skatinimo srityje ir kitose su regionais susijusiose srityse. Steigiamasis Kaimo reikalų komiteto posėdis vyks rugsėjo 4 d. 17:30 val. Juozapavičiaus g. 9, IV aukšte esančioje UAB "Molesta" salėje. Sudarysime visas sąlygas dalyvauti komiteto steigime ir tolesnėje veikloje skype ryšiu

Skaityti daugiau

Lietuvos Respublikos premjeras Andrius Kubilius pareiškė, kad Lietuvos ekspertai siūlo nieko nekeisti šilumos ūkyje. Tai tik atspindi valdžios požiūrį į problemų sprendimo siūlymus, kuriuos įvairias būdais teikia energetikos konsultantai ir specialistai, dirbantys šioje srityje ir ne tik Lietuvoje. Atlikta eilė detalių studijų su labai konkrečiais ir patikrinamais duomenimis, palyginta Lietuvoje vykstantys procesai su kitų šalių gera ar nesėkminga praktika šilumos ūkyje, parašytas ne vienas straipsnis ir pasiūlytos labai konkrečios priemonės, kaip spręsti skaudžias ir įsisenėjusias

Skaityti daugiau

Pirmadienį vykusiame Valdybos posėdyje buvo nuspręsta pakartotinai balsuoti dėl dalyvavimo 2012 m. LR Seimo rinkimuose formuojant Žaliųjų sąjūdžio daugiamandatį sąrašą. Partijos pirmininkas klausimo teikimą pakartotiniam balsavimui motyvavo gautomis pretenzijomis dėl 2012-08-06 įvykusio balsavimo  juridinio teistumo (esant balsavimui 7 balsai „už“ ir 7 balsai „susilaikė“). Valdyba balsų dauguma patvirtino, kad Žaliųjų sąjūdis artėjančiuose LR Seimo rinkimuose daugiamandačiu Žaliųjų sąjūdžio sąrašu nedalyvaus (balsavimo rezultatai: už  dalyvavimą rinkimuose LŽSP daugiamandačiu sarašu– 3 balsai, prieš dalyvavimą LŽSP daugiamandačiu sarašu

Skaityti daugiau

Šaltinis: delfi.lt Lietuvos Respublikos Statistikos departamentas šį mėnesį paskelbė Demografijos metraštį 2011 . Manyčiau, kad tiek Lietuvos politinėms partijoms prieš rinkimus, tiek visuomenei būtų labai naudinga pavartyti šį leidinį, kuris yra lyg Lietuvos demografinis veidrodis. Analizuojant šiame leidinyje pateiktą statistinę informaciją, galima padaryti keletą svarbių išvadų. Deja, pagrindinė išvada yra nedžiuginanti – Lietuvoje baigiasi demografinis aukso amžius ir prasideda demografinis saulėlydis (vertinant iš ekonominės perspektyvos). Demografinis aukso amžius tyrinėtojų apibūdinamas kaip laikotarpis, kuomet vienam dirbančiajam

Skaityti daugiau

Bendromis jėgomis galime nuveikti daug. To įrodymas penktadienį (17d.) vykusi Balbieriškio atodangos tvarkymo akcija. Nors savanorių gausu nebuvo, tačiau nuveikta – daug. Už pagalbą esame dėkingi LŽSP Prienų skyriaus nariams: Remigijui ir Gintarui Degučiams, Agnei bei Ligitai Čepulytėms, Nemuno kilpų regioninio parko ekologei Ramutei Milušauskienei, Balbieriškio seniūno pavaduotojai Sigitai Ražanskienei, Visuomeniniam judėjimui ,,Už socialinį teisingumą“ ,  Užuguosčio kaimo bendruomenės pirmininkei Danutei Sodaitienei. Talkos metu buvo nupjauta žolė, iškirsti peraugę žolynai, piktžolės, kai kurie krūmai. Nupjovus

Skaityti daugiau

Balbieriškio atodanga - tai geologinis gamtos paveldo objektas, 1947 m. paskelbtas gamtos paminklu. Ji yra Nemuno kilpų regioninio parko teritorijoje. Nuo atodangos atsiveria puikus vaizdas į Nemuno upės vingį ir jo slėnį su vaizdingomis pievomis bei šilais. Tai yra viena lankomiausių ir gražiausių vietų Prienų rajone. Tačiau apmaudu, jog lankytojų gausą parodo ten esančių šiukšlių kiekis. Atodangos kraštai apaugę aukšta žole, krūmais, kurie uždengia stačius šlaitus, o tai gali būti pavojinga lankytojams. Todėl šį penktadienį

Skaityti daugiau

Panaudotos nuotraukos priklauso www.balsas.lt Pirmadienio vidurdienį Vinco Kudirkos aikštėje Vilniuje septynių nevyriausybinių organizacijų ir  politinių partijų atstovai pasirašė deklaraciją, kuria įsipareigoja siekti, kad Lietuva atsisakytų ne tik Visagino atominės elektrinės (VAE) projekto, bet visų pavojingų branduolinių technologijų plėtros šalies teritorijoje. "Itin svarbu, kad žmonės suvoktų referendumo svarbą ir ateitų išsakyti savo nuomonės. Rinkdami parašus referendumui dėl Visagino atominės jėgainės surengti, mes daug bendravome su žmonėmis gatvėse, lankėme renginius ir  namus. Taip elgsimės ir toliau, miestų

Skaityti daugiau

Ačiū visiems, prisijungusiems prie Žaliųjų sąjūdžio sąskrydžio Užuguostyje, Prienų raj.   Ypatinga padėka tenka visam Prienų raj. skyriui, priėmusiam svečius labai atsakingai ir be galo rūpestingai. Ypač ačiū jo vadovui Gintautui Sodaičiui ir jo komandai: Vandai, Agnei, Aistei, Arui, Aušrai ir kitiems.      Ačiū Druskininkų skyriui ir jo pirmininkui Laurynui bei jo kamandai: Virginijoms ir Jonui, padovanojusiam įdomią paskaitą apie paukščius. Dėkui Kauno skyriui, jo pirmininkui Tomui ir komandai.  Ačiū Jūratei, parengusiai Green New

Skaityti daugiau

  Primename ir maloniai kviečiame atvykti į „Lietuvos žaliųjų sąjūdžio“ sąskrydį, kuris vyks, jau šią savaitę, rugpjūčio 11 – 12 dienomis. Jūsų laukia koncertas, žaidimai, edukacinė programa ir, žinoma, proga pabūti tarp savų. Stovyklavietėje bus prekiaujama maistu ir kitais produktais, tačiau neprošal atsivežti savo gaminių, nes vyks ekologiškų produktų aukcionas. Gyvensime ant ežero kranto, nepamirškite įsidėti palapinių, guminių batų, lietaus aprangos, indų ir t.t. Visas mūsų sąskrydis bus įamžintas videomedžiagoje. Dar kartą, visus kviečiame prisijungti

Skaityti daugiau

Įšilus vandens telkiniams ir prasisklaidžius moskitų debesims, žalieji renkasi į 2-ąjį vasaros sąskrydį. Šįmet rinksimės rugpjūčio 11-12 d., Prienų raj., Užuogasčio kaimo apylinkėse prie Gelužės ežero. Rugpjūčio 11 d. 12 val. susirenkame prie Užuogasčio bažnyčios ir drauge keliaujame į stovyklavietę; Įkuriame skyrių ir komitetų stovyklas, gardžiuojamės regionų patiekalais, rengiame eko dirbtuvėles ir parodą, regiame varžybas, klausomės paskaitos apie Lietuvos paukščius ir spėjame paukščių balsus, pasveikiname Žaliųjų sąjūdžio narių verstą "Green New Deal", mankštinamės su jogos

Skaityti daugiau

Įšilus vandens telkiniams ir prasisklaidžius moskitų debesims, žalieji renkasi į 2-ąjį vasaros sąskrydį.   Šįmet rinksimės rugpjūčio 11-12 d., Prienų raj., Užuogasčio kaimo apylinkėse prie Gelužės ežero.   Rugpjūčio 11 d. 12 val. susirenkame prie Užuogasčio bažnyčios ir drauge keliaujame į stovyklavietę; Įkuriame skyrių ir komitetų stovyklas, gardžiuojamės regionų patiekalais, rengiame eko dirbtuvėles ir parodą, regiame varžybas, klausomės paskaitos apie Lietuvos paukščius ir spėjame paukščių balsus, pasveikiname Žaliųjų sąjūdžio narių verstą "Green New Deal", mankštinamės

Skaityti daugiau

Indrė Kleinaitė, ekonomistė ir darnaus vystymosi ekspertė, GYVA.LT, www.DELFI.lt 2012 m. rugpjūčio 2 d. 2012 m. liepos 17 d. Seimas pritarė konsultacinio referendumo dėl naujos atominės elektrinės statybos idėjai ir spalio 14 d. referendumas įvyks. Kiekvieno Seimo nario, balsavusio už referendumą, vidiniai motyvai turbūt patys įvairiausi, tačiau istoriškai fiksuojame faktą, kad Seimas nedrįso dar labiau erzinti jau suerzintos pilietiškai aktyvios visuomenės dalies, kurie turi kitokią viziją dėl Lietuvos energetinio saugumo ir naujos atominės elektrinės statybas

Skaityti daugiau

Sekmadienį Žaliųjų sąjūdis dalyvauja dviračių žygyje. Ne tik smagiai pakeliausime, bet ir padarysime gerą darbą - padėsime kitiems žygio dalyviams saugiai važiuoti su grupe. Ieskome dar keleto savanorių. Jei prisidėsite, rašykite mums el. paštu sigute.dautartaite@gmail.com Apie žygį: "Šįkart keliausime po taip netoli miesto centro ęsančius, bet ne visiems savo paslaptys atskleidusius Markučius. Velo Sostinės metu aplankysime A. Puškino muziejaus ansamblį, išnaršysime Markučių keliukus,nuo kalvų grožėsimės puikiais Pavilnių regioninio parko vaizdais. Kad žygyje nepritrūktų iššūkių aplankysime

Skaityti daugiau

Viešumon pradėjus lįsti Šiaulių rajone planuojamo įkurdinti pavojingų atliekų deginimo įrenginio projekto trūkumams regiono gyventojai turėtų gerokai sunerimti. Neseniai viešojoje erdvėje pasirodė informacija apie nustatytas kelias dešimtis įrenginio trūkumų, kurie galimai kels pavojų įrenginio kaimynais ne savo valia tapusiems gyventojams. „Nerimą kelią ir pasirodžiusios žinios apie skaidrumo vykdant šio projekto viešuosius pirkimus pažeidimus“, – sakė Žaliųjų sąjūdžio atstovas Sigutė Dautartaitė. Žaliųjų atstovas pabrėžė, kad tokio tipo statiniai turi būti statomi su ypatinga priežiūra ir visišku

Skaityti daugiau

Lietuvos žaliųjų sąjūdis lankėsi Užuguosčio k. bendruomenės rengtoje Oninių šventėje. Renginio metu buvo pasirašyta sutartis tarp kelių bendruomenių, dėl mokyklos sporto salės išsaugojimo ir atnaujinimo. „Smagią Oninių šventę buvusioje mokykloje aplankė ilgametė šios mokyklos direktorė Danguolė Kederienė, gerumo vienas kitam palinkėjo jos pirmtakas Antanas Krūvelis. Dar vienas garbingas šventės svečias – Lietuvos žaliųjų sąjūdžio partijos pirmininkas Albinas Morkūnas, kurio pasakojimas apie partijos veiklą, įsikūrimo tikslus sudomino šalies ateitimi besirūpinančius žmones. Pieštuvėnų ir Varkalių kaimų bendruomenės

Skaityti daugiau

Nors vykdoma aktyvi šviečiamoji veikla viešų erdvių nešiukšlinimo klausimu, kaimo vietovės aprūpinamos konteineriais, organizuojamos kasmetinės sutvarkymo akcijos, vis gamtos šiukšlinimo problema vis dar gaji. Miškuose ar laukymėse, šalia buvusių uždarytų senų sąvartynų ir kaimų, sunkiai prieinamuose skardžiuose pasimato, staiga išdygstančios šiukšlių krūvos. Tokių nelegalių sąvartynų teritorijos nuolat pildosi senų padangų, kapų dekoravimo elementų ar buitinių šiukšlių kalnais, darkančiais gražiausius gamtos kampelius ir nemaloniai rėžiančiais gamtos mylėtojų akį. Dauguma šių sąvartynų greičiausiai likę nuo visai nesenų

Skaityti daugiau

Vakar „Lietuvos žaliųjų sąjūdis“ kreipėsi į LR Generalinę prokuratūrą dėl  statybos darbų greta  Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio. "2011 m. gegužės mėnesį  Žaliųjų sąjūdis gavo Vilniaus I. Šimulionio g. 5 namo gyventojų kreipimąsi, kuriame buvo prašoma padėti išsiaiškinti, ar statybos darbai vyksta turint teisės aktuose numatytus statybos leidimus. Mums nerimą sukėlė galimas prieštaravimas LR  Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 punkto nuostatoms, nustatančioms ūkinės veiklos apribojimus saugomos teritorijos kaimynystėje",- kalbėjo Virginija Vingrienė. Siekdamami apginti visuomenės teisėtus interesus,

Skaityti daugiau

2012 – 07 – 23 Lietuvos žaliųjų sąjūdžio Vilniaus ir Klaipėdos skyrių nariai susitiko su atostogaujančiu ir dviračiu keliaujančiu Europos parlamento nariu Michaeliu Crameriu. Į susitikimo darbotvarkę buvo įtrauktas dviračių trasos „Geležinė uždanga“ („IRON CURTAIN TRAIL“, žymėjimas: EuroVelo 13) pristatymas Klaipėdos miesto savivaldybėje, kurį suorganizavo Lietuvos žaliųjų sąjūdžio tarybos narė Jūratė Mažeikytė. Pristatyme dalyvavo Klaipėdos ir Palangos miestų merai, bei Neringos savivaldybės atstovai ir . M. Crameris pristatinėjo Geležinės uždangos trasos projektą, pasakojo kitų šalių

Skaityti daugiau

2012 – 07 – 19 Lietuvos žaliųjų sąjūdžio Aplinkos komiteto nariai ir atliekų tvarkymu besidomintys Žaliųjų sąjūdžio nariai lankėsi Kauno r. esančioje, vos kelis mėnesius pilnu pajėgumu veikiančioje, atliekų tvarkymo įmonėje UAB „Super Montes“. Ekskursijos metu pasidalinta nuomonėmis apie atliekų tvarkymą ir rūšiavimą. Tartasi kaip šį procesą optimizuoti ir įtraukti kuo daugiau suinteresuotų subjektų. Ekskursijos dalyviams įdomiausia pasirodė tai, jog mišrių atliekų rūšiavimo linijoje, deginimui lieka apie 25% žaliavos. Šie skaičiai gerokai kertasi su Vilniaus

Skaityti daugiau

Laikas - liepos 19 d. 18 val. Vieta: Juozapavičiaus g. 9, Vilnius IV aukšto salė Trukmė 1,5 val. Lektorius - M. Norbutas Apibūdinimas: Seminaro metu dalyviams bus pateikti siūlymai kaip užtikrinti efektyvią komunikaciją, atskleidžiamos skirtingų kalbų rūšių savybės, teikiami patarimai kaip tinkamai išreikšti savo mintis, rengtis kalbai, aptariami neverbalinės komunikacijos tipai, sąsajos tarp savivartės ir balso tembro bei laikysenos. Seminaru bus siekiama suteikti duoti kelis patarimus kiekvienam norinčiam geriau pažinti savo kūną, nugalėti jaudulį, sugebėti

Skaityti daugiau

JCI Sostinė kviečia sukurti ir padovanoti vaikams SPALVOTĄ GYVENIMĄ! Renginys vyks jau šį trečiadienį, liepos 18 dieną, lopšelyje-darželyje “Žemuogėlis”, Architektų gatvėje 10. Pradžia - 18 valandą.   SPALVOTAS GYVENIMAS - tai kasmet vasarą vykstantis projektas, kurio metu JCI nariai, jų draugai ir visi, norintys sukurti prasminga ir gera, susiburia kartu nudažyti ir pagražinti pasirinktas viešąsias miesto erdves. Prasidėjusi 2006 metais, gerumo akcija netrukus paplito visoje Lietuvoje, o šiemet apėmė net dvylika miestų!. Sostinėje šiais metais

Skaityti daugiau

Šiandien, liepos 16 d., LR Seimas priėmė nutarimą rengti patariamąjį referendumą dėl Visagino atominės elektrinės. Svarstymo metu Žaliųjų sąjūdžio ir Valstiečių ir žaliųjų sąjungos jaunimas drauge stebėjo Seimo posėdį suformavę užrašą "UŽ REFERENDUMĄ". Referendumą palaikančio žaliųjų jaunimo skaičius salės balkone šįkart nenusileido Visagino moksleiviams, kuriuos atlydėjo Visagino merė. "Tai maža visos žaliųjų bendruomenės pergalė. Šis Seimo sprendimas reiškia, kad atkakliausi ir labiausiai užsispyrę Lietuvos piliečiai vis tik gali priversti valdančiuosius liautis buldozeriu stumti visai Tautai svarbius sprendimus",-

Skaityti daugiau

Šeštadienį įvykęs Žaliųjų sąjūdžio Tarybos posėdis pradėtas Tarybos pirmininko R. Lapinsko atsistatydinimo pareiškimu. R. Lapinskas kreipėsi į Tarybą ir paaiškino, kodėl atsisako eitų pareigų. Į šias pareigas kandidatavo trys kandidatai: Jonas Saldukaitis, Martynas Nagevičius ir Virginija Vingrienė. Po pirmojo rinkimų turo du kandidatai M. Nagevičius ir J. Saldukaitis surinko vienodą skaičių balsų. Po antrojo turo Tarybos pirmininku išrinktas M. Nagevičius. Tačiau Tarybai nepritarus naujojo Tarybos pirmininko siūlomiam Valdybos narių sąrašui ir nepraėjus valandai nuo išrinkimo,

Skaityti daugiau

Žaliųjų sąjūdžio tarybos posėdis jau šį šeštadienį (liepos 14 d.) 10 val. Siemens arenos Spaudos ložėje (IV įėjimas). Darbotvarkė: 1. LŽSP Tarybos pirmininko rinkimai. 2. LŽSP Tarybos renkamų LŽSP Valdybos narių rinkimai. 3. LŽSP rinkiminės programos tvirtinimas. 4. Partijos strategijos dalyvaujant 2012 m. rinkimuose  į LR Seimą

Skaityti daugiau

SAVAITLAIŠKIS ATGIMSTA Nuo šios savaitės, kiekvieną ketvirtadienį, bus siunčiamas Lietuvos Žaliųjų sąjūdžiui aktualių naujienų srautas. Tikimės, tai taps tradicija partijoje. Dėl naujienų, kurios, jūsų nuomone, tūrėtu būti skelbiamos, rašykite el. paštu: zaliosiosnaujienos@gmail.com Pirmadieni (2012-07-16) 10 val. rengiama protesto akcija LR seimo rūmuose Pirmadieni (2012-07-16) 10 val.  rengiame protesto akciją UŽ referendumo, dėl VAE paskelbimą. Reikalingas kuo didesnis dalyvių skaičius. Norintys dalyvauti prašome registruotis iki penktadienio (2012-07-16) 12 val. el. paštu: zaliosiosnaujienos@gmail.com Renkamės prie trečiųjų rūmų

Skaityti daugiau

Šaltinis: vilniausdiena.lt Karoliniškių mikrorajono gyventojai drauge su Lietuvos žaliųjų sąjūdžiu prie sostinės savivaldybės protestavo prieš neaiškaus statinio konstravimą Karoliniškių kraštovaizdžio draustinyje. Į trečiadienio vidurdienį vykusią akciją susirinko apie 20 žmonių. Daugiausia Lietuvos žaliųjų sąjūdžio ir I.Šimulionio g. 5 gyventojai. Susirinkusieji reiškė pasipiktinimą, kad neteikiama informacija apie jų pašonėje kylantį namą. Be to, prasidėjus statyboms aktyviai naikinamas kraštovaizdžio draustinyje esantis šlaitas. Protestuotojai surengė pantomimos akciją, kurios tikslas buvo paraginti valdininkus būti atviresnius ir su gyventojais dalytis

Skaityti daugiau

Be valdininkų dialogo su žmonėmis, kuriems tarnauti jie turėtų, nebus ir supratimo,- sako žalieji, 2012 m. liepos 11 d. 12 val. prie Vilniaus miesto savivaldybės rengiantys akciją „Valdininke, atsakyk man“. Jau daugiau nei metus Vilniaus Karolininiškių mikrorajono  I. Šimulionio g. 5 namo gyventojai rašo valstybės ir savivaldybės valdininkams ieškodami atsakymų. Gyventojams nerimą kelia jų pašonėje vykstantys statybų darbai. Nebetekę vilties gyventojai kreipėsi į Lietuvos žaliųjų sąjūdį prašydami pagalbos. Išanalizavę situaciją žalieji, įžvelgė galimus ir Lietuvos

Skaityti daugiau

Jau keletą metų vyksta diskusijos dėl statybų greta I. Šimulionio g. 1 namo. Pastatas išdygusio visiškai šalia Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio teritorijoje esančio stataus skardžio. Nerimą kelia nesuderinamumas dėl planuojamų pastatų nuolat keičiamo aukštingumo. Nors Saugomų teritorijų įstatymo nuostatos draudžia statybas 50 m atstumu nuo draustinio teritorijoje esančio skardžio, pastatai sparčiais tempais statomi vos keli metrai nuo jo. Be jokios abejonės tai neramina gyventojus ir aplinkosaugininkus dėl jų poveikio draustiniui. Be to, gyventojus neramina ir informacijos

Skaityti daugiau

2012 m. liepos 2 d. Valdybos posėdyje buvo išrinktas naujas Žaliųjų sąjūdžio Atsakingasis sekretorius. Juo tapo Artūras Daubaras. "Į šias pareigas žiūriu itin atsakingai ir dėsiu visas pastangas, kad partija būtų aktyvi, žinoma, kad kiekvienas partijos narys jaustųsi reikalingas bei galėtų savo mintis ir idėjas realizuoti bendroje partijos veikloje,- sakė naujasis sekretorius A. Daubaras. Susisiekti su A. Daubaru galite el. paštu arturas.daubaras@lzsp.lt Pirmadienį vykusiame Valdybos posėdyje taip pat buvo pristatytas partijos rinkiminės programos projektas, kuris toliau bus tobulinamas komitetuose

Skaityti daugiau

Šiandien Lietuvos žaliųjų sąjūdis pranešė, jog pasibaigus partijos remiamai patariamojo referendumo iniciatyvai, palaiko iniciatyvą rinkti parašus privalomajam referendumui, kuriuo būtų galima užkirsti kelią branduolinei energetikai Lietuvoje.   „Nesiryždami visiškai pasikliauti keleto Seimo narių iniciatyva skelbti referendumą dėl VAE ir baimindamiesi tikėtino jos atmetimo, manome, kad vienintelė išeitis per artėjančius Seimo rinkimus atsiklausti tautos nuomonės – yra privalomojo referendumo iniciatyva. Norint, kad ji pasisektų – būtina šiandien jėgas vienyti“, - sako Lietuvos žaliųjų sąjūdžio pirmininkas Albinas

Skaityti daugiau

Maloniai pranešame, kad antradienį, 2012-07-03, 17:30 val. sveikatos apsaugos klausimais besidomintys Žaliųjų sąjūdžio nariai renkasi į steigiamąjį Sveikatos komiteto susitikimą. Kviečiame prisijungti ir laukiame Jūsų Šermukšnių g. 6A, Vilniuje, 1

Skaityti daugiau

Aplinkos komitetas rengia išvyką i naują, UAB Super Montes valdomą komunaliniu atlieku tvarkymo gamykla,įsikūrusią DIEVOGALOS K., ALŠĖNŲ SEN., KAUNO rajone. Plačiau apie gamyklą: http://vz.lt/default.aspx?siteid=f4269b6e-bcc9-482d-aaa3-200b9e23dc6e&PublicationId=43376C8A-5974-4B01-820C-2D608026707D http://www.tsajunga.lt/index.php/imoneje_super_montes_pradejo_veikti_misriu_atlieku_rusiavimo_linija/11980 Komiteto pirmininkas Almontas siūlo liepos 19 d. aplankyti šį objektą. Kviečiame prisijungti ir drauge patyrineti naujoves. Registruokites iki liepos 18 d. el.paštu

Skaityti daugiau

Šatinis: delfi.lt Seime diskutuota dėl nutarimo, kuriuo siūloma Lietuvoje rengti referendumą dėl atominės elektrinės statybos. Seime viešai per diskusijas kalbėję parlamentarai pasisakė už referendumą, tačiau premjeras Andrius Kubilius ragino balsuoti už pataisą, numatančią referendumą rengti po poros metų, bet jai buvo nepritarta. Po svarstymo už referendumą pasisakė 64 parlamentarai, prieš buvo 35, susilaikė 25. Pasak premjero, referendumą organizuoti po kelių metų būtų protinga, nes tuomet žmonėms bus pateikta daugiau projekto techninių detalių, tokią pataisą rėmė

Skaityti daugiau

Skelbiamas politinės partijos „Lietuvos žaliųjų sąjūdis“ Tarybos posėdis, kuris vyks 2012 m. liepos 14 d., 10.00 val., „Siemens“ arenos spaudos ložėje, adresu Ozo g.14, Vilnius (4 įėjimas). Politinės partijos „Lietuvos žaliųjų sąjūdis“ Tarybos posėdžio, vyksiančio 2012 m. liepos 14 d. Darbotvarkė: 1.Politinės partijos „Lietuvos žaliųjų sąjūdis“ Tarybos pirmininko

Skaityti daugiau

Šaltinis: delfi.lt Ryga yra pasirengusi pasakyti „ne“ Visagino atominės elektrinės (AE) Lietuvoje projektui, jei į Latvijos interesus nebus atsižvelgta, pareiškė šalies premjeras Valdis Dombrovskis. „Esame pasirengę tęsti diskusijas, bet jei į Latvijos sąlygas nebus atsižvelgta, esame pasirengę projektui pasakyti „ne“, - pareiškė premjeras, kurį cituoja laikraštis „The Baltic Times“. „Mes uždavėme kelis svarbius klausimus, bet Lietuvos pusė neskuba į juos atsakyti“, - sakė jis interviu Latvijos radijui. Pasak V.Dombrovskio, nors Lietuvos pusė pasiūlė projekto koncesijos

Skaityti daugiau

Piliečių iniciatyvinė grupė "Žmonės sprendžia", siekianti referendumo dėl naujos atominės elektrinės Lietuvoje, taip pat šalies nevyriausybines aplinkosaugines organizacijas vienijanti Aplinkosaugos koalicija smerkia neskaidrius Lietuvos valdžios metodus, primetant Lietuvos žmonėms atominės elektrinės projektą.   Visuomenės nuomonės apklausos rodo, jog du trečdaliai Lietuvos gyventojų nepritaria naujos branduolinės jėgainės statybai, dar daugiau žmonių jaučia baimę dėl pavojingų branduolinių atliekų ilgalaikio laidojimo, yra įsitikinę, jog Visagino AE statyba užkraus sunkią skolų naštą mokesčių mokėtojams.   Viena didžiausių pasaulyje aplinkosauginė

Skaityti daugiau

Martynas Nagevičius 2012-06-13 13:41 Šaltinis lrytas.lt   Lietuva turi puikias sąlygas plėtoti biokuro kogeneracines elektrines, kuriose deginamas biokuras galėtų virsti „žalia“ elektros energija, o likutinė šiluma galėtų būti panaudojama pastatų šildymui.   Lietuvoje, skirtingai nuo daugelio Pasaulio šalių, yra išvystytas centralizuoto šilumos tiekimo ūkis. Lietuvoje yra santykinai dideli biokuro, kurį galima būtų panaudoti nekenkiant gamtai, ištekliai. Lietuva yra palyginus šalto klimato šalis, o ekonomikoje vyrauja paslaugų sfera, sunkiosios pramonės praktiškai nėra ir ateityje jos dalis

Skaityti daugiau

Šaltinis: www.delfi.lt Dėl VAE tikslingumo kone svarbiausias klausimas yra gamtinių dujų kaina po  2020 m., teigia ekonomistas Rimantas Rudzkis. „Prognozuoju ją būsiant gerokai  mažesnę, nei dabar“, - teigia ekonomistas. Jo nuomone, audringas naujų technologijų diegimas energetikoje lemia dujų pasiūlos spartesnį augimą nei  paklausos, kas neišvengiamai veda prie dujų pigimo ilgalaikėje  perspektyvoje. „Dar neseniai jų stambus importuotojas buvo JAV, bet jau 2016 m. ši šalis  tikisi pradėti suskystintų dujų eksportą; panašius planus puoselėja ir Kinija. Šiuo

Skaityti daugiau

KVIETIMAS   Mieli bičiuliai, 2012-06-23d. kviečiame Jus į mūsų bendruomenės renginį – „dviračių žygis Činčikos-Švenčionys- Činčikos“. Važiuosime 12 km. Mūsų bendruomenė dalyvauja projekte „saugus eismas bendruomenėse“. Organizuodami šias varžybas siekiame šių tikslų: 1. Šviesti kaimo bendruomenės narius ir svečius saugaus eismo tema, propaguoti saugos priemones, priminti apie KET pasikeitimus, ypatingą dėmesį skirsime eismo dalyviams važinėjantiems dviračiais. 2.Atkreipti Švenčionių rajono valdžios dėmesį į apgailėtiną kelio per Činčikų kaimą būklę, nes esame įsitikinę, kad eismo dalyvių saugumas

Skaityti daugiau

Kasmet organizuojamos masinės pavasarinės šiukšlių rinkimo akcijos, atrodytų, jau pradėjo ugdyti žmonių sąmoningumą, nes kasmet vis mažėja miestų teritorijų šiukšlinimas. Vis dėlto problema neišspręsta ir išlenda kitu pavidalu. Vis dažniau pasigirsta, kad miškuose ar lauk...ymėse, šalia buvusių uždarytų senų sąvartynų ar sunkiai prieinamuose skardžiuose kaip grybai po lietaus dygsta nelegalūs sąvartynai. Nelegalių sąvartynų teritorijos nuolat pildosi senų padangų, kapų dekoravimo elementų ar buitinių šiukšlių kalnais. Tuo susirūpinę  imasi iniciatyvos ir organizuoja talkas gamtos kampelių sutvarkymui,

Skaityti daugiau

Kviečiame į paskaitą "politiko įvaizdžio formavimas", kuri vyks pirmadienį (2012 m. birželio 4 d.) 18 val. Šermukšnių g. 6A, Vilnius 1 aukšte. Lektorius - lingvistikos mokslų daktaras Miroslav Stasilo. laukiame Jūsų Žaliųjų sąjūdžio administracija 852 13 13

Skaityti daugiau

Vyriausybės palaimintais energetikos projektais tiki ne visi Gegužės 9 d. vykusiame Vyriausybės posėdyje Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus vadovaujamas ministrų kabinetas pritarė didžiulės apimties dokumentų paketui, reglamentuojančiam strateginių energetikos projektų įgyvendinimą. Vyriausybė su A. Kubiliumi priešaky tradiciškai šiuos projektus pristato kaip Lietuvos energetinės nepriklausomybės strategiją, garantuojančią Lietuvai saugumą, ekonominę naudą ir integraciją į Europą, tačiau atominės energetikos priešininkai ir nemažai energetikos specialistų savo argumentais atremia šiuos teiginius ir tikina, kad pasirinkta energetikos kryptis ne naudinga, o

Skaityti daugiau

2012 m. birželio 9 d. (šeštadienį)  vyks LŽSP Tarybos posėdis. Vieta: Siemens arena, Spaudos lože (Ozo g. 14, Vilnius). Renkamasi prie 4 įėjimo. Laikas: 2012 m. birželio 9 d. (šeštadienį) nuo 11 val. iki 14 val. Darbotvarkė: 1. Suvažiavimo datos: 2012-07-14 10 val., ir darbotvarkes tvirtinimas. 2. Partijos biudžeto iki 2012 m. gruodžio 31 d. tvirtinimas ir Tarybos vaidmens užtikrinant partijos finansavimą aptarimas; 3. Partijos 2012 m. LR Seimo rinkimų programos vystymo klausimai ir tvirtinimas;

Skaityti daugiau

Galime pasidžiaugti naujai įsikūrusia Lietuvos atsinaujinančių išteklių konfederacija.  Naujai susibūrusios konfederacijos pagrindiniai tikslai: vienyti visas atsinaujinančių išteklių energetikos srityje dirbančias organizacijas, siekti šiai Europos Sąjungos prioritetinei sričiai kuo sklandesnės raidos Lietuvoje, kurti naudą valstybei ir visuomenei. 2012 m. gegužės 17 d. spaudos konferencijos įraše pristatomi socialiniai, ekologiniai, ekonominiai ir finansiniai atsinaujinančios energetikos privalumai, artimiausi veiklos planai ir perspektyvos.  Aptariama atsinaujinančios energetikos reikšmė ir vieta bendrame šalies energetikos ūkyje. Kviečiame pasiklausyti garso įrašo: http://n60.lrs.lt/vide/audio/2/sk120517js.asf LŽSP Administracija +370 52 13

Skaityti daugiau

LŽSP Valdybos posėdyje buvo priimtas nutarimas dėl KOMITETŲ SĄRAŠO BEI REIKALAVIMŲ KOMITETAMS VV45_20120515 Remiantis šiuo nutarimu, kiekvienas LŽSP Tarybos narys privalo priklausyti bent vienam LŽSP komitetui ir apie savo priklausymą komitetui informuoti LŽSP administraciją (partija@lzsp.lt). Todėl primygtinai kviečiame prisijungti prie vieno iš jau patvirtintų komitetų: 1. Teisės komitetas (atsakingas Marius Zabielskas); 2. Aplinkos komitetas (atsakingas Remigijus Lapinskas); 3. Ekonomikos, finansų ir socialinių reikalų (atsakinga Audronė Makrickienė); 4. Partijos plėtros komitetas (ryšių su vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis

Skaityti daugiau

Pradėjus kelti klausimus dėl Visagino atominės elektrinės (VAE) projekto ekonominio pagrįstumo bei reikalingumo Lietuvai, pastaruoju metu viešojoje erdvėje sustiprėjo opozicija diskusijoms šiais klausimais bei padaugėjo Vyriausybės atstovų pranešimų su įvairiais VAE ir alternatyvių šaltinių generuojamos elektros energijos savikainos palyginimais. Šių palyginimų ypač padaugėjo po viešojoje erdvėje pasigirdusių iniciatyvų surengti referendumą dėl atominės energetikos ateities Lietuvoje. Tačiau VAE šalininkų argumentai dažnai apsiriboja manipuliavimu didžiausiomis Tautos baimėmis, kurias suformavo istoriškai susiklosčiusios aplinkybės, nekorektiškais palyginimais bei populizmu, operuojant

Skaityti daugiau