Close

JŪRATĖ MAŽEIKYTĖ

VALDYBOS NARĖ

Gimė 1986 m. sausio 24 d. Klaipėdos rajone.
Baigė Gargždų „Vaivorykštės“ gimnaziją. Mokslo metais aktyviai dalyvavo užklasinėje veikloje: rajono mokslo olimpiadose, meno renginiuose. Gargždų muzikos mokykloje lankė aktorinio meno būrelį.
Mokyklą baigė su pagyrimu. Vilniaus universitete įgijo molekulinės biologijos bakalauro, vėliau – ekologijos magistro laipsnius. Aktyviai dalyvavo studentų veikloje – Vilniaus universiteto Studentų atstovybės veikloje, buvo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Studentų gamtininkų mokslinės draugijos narė.
Studijų metais pradėjo dirbti Vilniaus universiteto Ekologijos instituto (dabar – Gamtos tyrimų centras) Jūros ekologijos laboratorijoje. Vėliau, siekdama įgyti vadybos ir darbo komandoje įgūdžių, dirbo privačiame sektoriuje: Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiamų projektų vadove, administratore, koordinatore, prisidėjo rengiant paraiškas. Dirbo medicininio turizmo plėtros Lietuvoje srityje, padėjo įkurti sveikatos paslaugų centrą MEDVISIT Vilniuje.  Šiuo metu plėtoja asmeninį kūrybinį projektą JUTEM, yra MB Simplement savininkė. Užsiima  edukacinių ir pramoginių renginių organizavimu, verslo konsultavimu ekologijos, aplinkosaugos, ES paramos projektų rengimo ir koordinavimo klausimais. Yra Verslios Lietuvos  verslo konsultantų tinklo narė.
Lietuvos žaliųjų partijos (anksčiau – Lietuvos žaliųjų sąjūdis) steigėja, tarybos ir valdybos narė.
Aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje: asociacijos „JCI Sostinė“ (Tarptautiniai jaunimo rūmai) prezidentė 2019 bei ilgametė narė.
Dalyvauja įvairiose aplinkosaugos ir aplinkosauginio švietimo plėtros akcijose, renginiuose, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Aplinkos apsaugos visuomeninės pakomisės veikloje.
Pomėgiai: kelionės, grožinė literatūra, domėjimasis mokslo ir meno pasiekimais.