Nario mokestis

Nario mokestis yra priimamas į Lietuvos žaliųjų partijos sąskaitą banke AB Swedbank. Rekvizitai:

Gavėjo sąskaitos nr. – LT53 7300 0101 2911 2601

Gavėjo pavadinimas – Lietuvos žaliųjų partija

Gavėjo kodas/juridinio asmens kodas – 302626187

Mokėjimo paskirtis – nario mokestis

 

Rekomenduojama minimali nario mokesčio suma yra 3 Eur/mėn. 

Primename:
– jei Jūsų skiriama metinė nario mokesčio suma viršija 360 Eur, įstatymas reikalauja, kad būtumėte deklaravęs savo turtą ir pajamas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje;
– Jūsų  skiriama metinė nario mokesčio suma negali viršyti 10 proc. Jūsų už 2019 metus deklaruotų pajamų.

 

Ačiū!