Pastaruoju metu diskusijos dėl Baltarusijos AE statybos ir būdų, kaip jas sustabdyti, kiek primena XVIII amžiaus Abiejų Tautų Respublikų bajorų peštynes užsienio grėsmės fone. Kur kas daugiau dėmesio skiriama kaltųjų tarp politinių oponentų, nei konkrečių būdų kaip sustabdyti Lietuvai gyvybiškai pavojingą projektą greta mūsų sienos, paieškai.  Vietoj to, kad visi politikai susivienytų ir išreikštų vieningą nuomonę prieš šio Lietuvai pavojingo projekto įgyvendinimą, išreiškiant politinę valią padaryti viską, kad ši elektrinė nebūtų pastatyta, o jei bus

Skaityti daugiau

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje vyksta tikras informacinis karas tarp konservatorių ir socialdemokratų, kuriame pagrindiniu „kovos lauku“ tapo energetika. O vienas „karščiausių“ šio karo taškų – diskusija apie šios vyriausybės veiksmus, panaikinant bet kokią paramą termofikacinėms elektrinėms, bet be jokios konkurencijos padengiant visus vienos valstybinės Lietuvos elektrinės Elektrėnuose pastovius kaštus.  2015 metų spalio 7 dieną Vyriausybė priėmė sprendimą, kuriuo tiek elektros energetikos sistemos rezervų užtikrinimą, tiek visų galių išlaikymą per VIAP schemą be jokio konkurso skyrė

Skaityti daugiau

Paryžiaus klimato kaitos konferencija, kurios Lietuvos žiniasklaida beveik nepastebėjo, bet didžiausiuose pasaulio informaciniuose portaluose dvi savaites buvo nušviečiama itin ryškiai, baigėsi beprecedente sutartimi. Sutartimi, prie kurios dirbo ryškiausi pasaulio politikai. Sutartimi, dėl kurios kaip liūtai grūmėsi JAV administracija, Europos Sąjungos lyderiai. Dėl kurios Barackas Obama paskutinėmis dienomis nuolat telefonu iš Vašingtono derino pozicijas su Indijos, Kinijos, Brazilijos politiniais lyderiais ir dėl kurios paskutinę dieną Romos Popiežiui teko skambinti ir įtikinėti Nikaragvos prezidentą neblokuoti sutarties. Nuo

Skaityti daugiau

Lapkričio 29 d. Lietuvos žaliųjų partija Vilniuje inicijavo Klimato kaitos žygį, kuriuo prisijungė prie visame pasaulyje vykstančių tūkstančių masinių renginių, kuriais siekiama paraginti Paryžiuje, Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijoje dalyvaujančius pasaulio lyderius susitarti dėl ambicingesnių tikslų, mažinant šiltnamio efektą sukeliančią dujų emisiją ir taip suvaldant klimato kaitą.  Vilniuje vykęs „Klimato kaitos žygį“ nuo Katedros aikštės pajudėjo iki šalia LR Vyriausybės rūmų esančios V. Kudirkos aikštės. Prie iniciatyvos prisijungė apie 100 aktyvių žmonių, įvairių nevyriausybinių organizacijų, tarp kurių ir DAROM

Skaityti daugiau

Energetikos ministerija pranešė, jog jau praėjusiais metais Lietuva viršijo šaliai nustatytą atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo rodiklį. Europos Sąjungos nustatytas įpareigojimas Lietuvai - 2020 metais bendrajame galutiniame energijos suvartojime 23 proc. turi sudaryti atsinaujinančios energijos ištekliai. Pasak Žaliosios politikos instituto prezidento, Lietuvos žaliųjų partijos Valdybos nario ir Tarybos pirmininko Remigijaus Lapinsko, Lietuvos pasiekti rezultatai neturėtų stabdyti tolimesnę atsinaujinančios energetikos plėtrą. „Reikia ir toliau tęsti atsinaujinančios energetikos plėtrą ir nesustoti anksčiau įvykdžius Europos Sąjungai duotus įsipareigojimus. Galime

Skaityti daugiau

  Lietuvoje investicijos į klimato kaitos mažinimą gali šalies ekonomikai suteikti didelį impulsą  – tai nuskambėjo pirmadienį Seimo nario, Lietuvos žaliųjų partijos pirmininko Lino Balsio inicijuotoje konferencijoje, kurioje buvo pristatomos Lietuvos klimato permainos, valstybės klimato kaitos politika, kalbama apie išmaniuosius, energiją taupančius sprendimus pramonėje, miestų planavime, renovacijoje. „Investicijos į klimato kaitos mažinimą gali duoti ekonominės naudos, nes investicijos į energijos efektyvumą, į žaliųjų darbo vietų kūrimą yra ekonomiškai naudingos. Tai ypač rodo išaugęs pasaulio investuotojų

Skaityti daugiau

Panevėžio rajone beveik 11 proc. aktyvių gyventojų neturi darbo, jaunimo nedarbas yra aukščiausias iš didžiųjų miestų. Šios problemos išeitis galėtų tapti žaliosios darbo vietos, kurios ne tik prisideda prie rajono aplinkos gerinimo, bet ir gali tapti saugiu ekonominiu pagrindu jo gyventojams. Tai akcentavo praėjusį trečiadienį Panevėžio rajono savivaldybėje Panevėžio rajono jaunųjų ūkininkų klubo organizuotame susitikime su vietos gyventojais kalbėję Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas, Seimo narys Linas Balsys, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos LITBIOMA valdybos narys Remigijus Lapinskas,  Lietuvos

Skaityti daugiau

Vertinant žmonių poreikių motyvus, mes dažnai naudojamės Maslow poreikių piramidės modeliu. Maslow įrodinėjo, kad žmogaus poreikių tenkinimas eina pagal tam tikrą seką, pavyzdžiui, kol nepatenkinti tokie fiziologiniai poreikiai kaip troškulys, šitas poreikis žmogui yra svarbesnis negu socialinių (pavyzdžiui, bendravimo) poreikių tenkinimas. Kol nepatenkintas saugumo poreikis, nėra aktualus savivertės ar tuo labiau aukščiausio lygmens – savęs realizavimo poreikis. Panašiai, matyt, reikėtų vertinti ir visuomenės brandos lygmenį ir motyvaciją, kodėl visuomenės išrinkti politikai daro vienokius ar kitokius

Skaityti daugiau

Martynas Nagevičius yra turbūt aktyviausias atsinaujinančiosios energetikos ambasadorius Lietuvoje. Viešumoje jo vardas tapo žinomas tada, kai jis argumentuotai pasisakė prieš Visagino atominės elektrinės projektą. Jis dėkoja oponentams, netgi bandžiusiems su juo neetiškai susidoroti. Pasak jo, būtent tai ir paskatino įsitraukti į politiką ir dar aktyviau šviesti visuomenę. Martynas tiki, kad dar iki tol, kol jis išeis į pensiją, Lietuva 100 proc. pereis  prie švarios, atsinaujinančiosios energijos. Laisvalaikiu lankantis A. Žebrausko improvizacijos teatrą, jis nevengia improvizuoti

Skaityti daugiau

Branduolinių elektrinių gaminamos elektros dalis pasaulyje stabiliai krenta pastaruosius 25 metus ir tas mažėjimas kiekvienais metais vis intensyvėja. Augant saugumo reikalavimams šioms elektrinėms, jos kiekvienais metais vis brangsta. Branduolinė energetika užleidžia vietą greitai pingančiai ir daugeliu atvejų jau už branduolinę energetiką pigesne tapusiai atsinaujinančiai energetikai. Net jau pastatytų branduolinių elektrinių operatoriai jau susiduria su dideliais ir kasmet augančiais finansiniais sunkumais. Neišvengiamai artėja laikas, kai reikės kažkaip spręsti radioaktyvių atliekų laidojimo klausimą. Kol kas – niekas

Skaityti daugiau

Nors Lietuvoje Romos katalikais save laiko daugiau kaip trys ketvirtadaliai gyventojų, tačiau labai maža dalis jų yra girdėję apie pastarųjų metų itin aktyvią Vatikano poziciją klimato kaitos ir atsinaujinančios energetikos plėtros atžvilgiu.  O išgirsti reikėtų. Visų pirma tiems Lietuvos politikams, kurie laiko save katalikais, tačiau nepaisydami to leidžia sau viešai išsakyti savo asmenines abejones žmonijos indėliu į klimato kaitą ir kritikuoti atsinaujinančios energetikos plėtros Lietuvoje iniciatyvas. Popiežius Pranciškus šiemet ne vieną kartą kreipėsi į Pasaulio lyderius, ragindamas juos imtis

Skaityti daugiau

Lietuvos politikams, priimantiems sprendimus dėl Lietuvos energetikos vystymo krypčių ateinantiems dešimtmečiams, būtų itin naudinga pažiūrėti šiek tiek plačiau – į tai, kas pasaulio energetikoje vyksta šiuo metu. Kokios matomos pasaulinės tendencijos?  Trys stambūs, tarpusavyje konkuruojantys pasaulio investiciniai bankai: UBS, Citigroup ir HSBC, kurių bendra apyvarta praėjusiais metais buvo daugiau nei trigubai didesnė už Lietuvos bendrąjį vidaus produktą,  šiais metais pateikė itin vieną į kitą panašias pasaulio energetikos vystymąsi prognozuojančias ataskaitas. Šiose ataskaitose didžiausias dėmesys skiriamas

Skaityti daugiau

Pastaruoju metu tenka daug diskutuoti su politikais – dalintojais, norinčiais kaip galima greičiau, pageidautinai iki rinkimų, dujų ir šilumos vartotojams atpiginti dujas ir iš dujų gaminamą šilumą, panaudojus tam nuo 2013 metų sausio iki 2014 metų birželio „Lietuvos dujų“ sumokėtą permoką „Gazprom“ui, kurią dabar „Lietuvos dujoms“ „Gazprom“ sutiko grąžinti. Priežastis, kodėl „Gazprom“ 2014 metų birželį, prieš pat jiems priklausančių „Lietuvos dujų“ akcijų pardavimą mūsų valstybinei „Lietuvos energijai“, sumažino dujų kainą atbuline tvarka, matyt, dar ilgai

Skaityti daugiau

Šiandien praeiviai Vilniaus gatves nuspalvino įvairiaspalviais vėjo malūnėliais. Taip penktadienį žalieji sveikino visus su artėjančia ir birželio 15 d. visame pasaulyje švenčiama Pasauline vėjo diena. Pasak Lietuvos žaliųjų partijos pirmininko, Seimo nario Lino Balsio, vėjo energetika pastarąjį dešimtmetį buvo viena greičiausiai besivystančių energetikos rūšių, tačiau vis dar reikia politinės valios tam, kad galėtume išnaudoti visą galimą jos potencialą. „Šiandien Lietuvoje vėjo elektrinės kol kas pagamina tik apie 6 proc. visos suvartojamos elektros energijos, tačiau jos

Skaityti daugiau

Visų pirma tiesiog privalau parašyti, kad ištyręs savo šeimos genealoginį medį, nuo XVII amžiaus neaptikau ten nei vieno giminaičio, kurį galima būtų pavadinti lenku. Yra ten įsimaišiusių vokiečių, yra Lietuvos bajorų, ūkininkų, viršaičių, gydytojų, net tarpukario Lietuvos kariuomenės generolas, bet nei vieno lenko. Rašau tai vien tam, kad niekas negalėtų manęs kaltinti proteguojant Lenkijos ekspansiją į Lietuvą ar lenkiškumo kėlimu virš lietuviškumo. Šią savaitę buvo paviešinti viešosios nuomonės apklausos, kurios metu buvo tiriama Lietuvos piliečių požiūris į šalis-kaimynes,

Skaityti daugiau

Martynas Nagevičius - Lietuvos žaliųjų partijos kandidatas rinkimuose į Europos Parlamentą, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Kai mes, Lietuvos žaliųjų partija, pasisakome prieš ekonomine katastrofa Lietuvai galintį virsti Visagino atominės elektrinės projektą ir daug ekologinio neapibrėžtumo kol kas turinčią skalūnų dujų gavybą, dažniausiai gauname priekaištą, kad mes tik kritikuojame, negalėdami pasiūlyti jokios alternatyvos. Tai – visiška netiesa. Lietuvos žalieji pateikia receptą ne tik Europos Sąjungos, bet ir Lietuvos energetikai, kurio pagrindas –atsinaujinančios energetikos plėtra

Skaityti daugiau

Kviečiame pasiklausyti viešus Europos Parlamento debatus, kuriuos organizavo asociacija "Mano miestas Klaipėda". Juose apie energetiką, ekonomiką, socialinę apsaugą, euro įvedimą bei kitomis temomis diskutuoja ir Lietuvos žaliųjų partijos kandidatai į Europos Parlamentą Martynas Nagevičius ir Danguolė Saldžiūnienė. Video įrašą galite pamatyti

Skaityti daugiau

Šeštadienį Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas Linas Balsys bei Energetikos komiteto pirmininkas Martynas Nagevičius dalyvavo Klaipėdoje vykusioje parodoje „Individuali statyba 2014“. Šioje parodoje didelis dėmesys skirtas atsakingai, atsinaujinančiai energetikai. Klaipėdiečiai ir miesto svečiai aktyviai rinkosi pasiklausyti L. Balsio ir  M. Nagevičiaus pranešimų apie atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą gyvenamuosiuose namuose ir šios energetikos perspektyvas Lietuvoje. Žaliosios energetikos plėtra, galinti padėti Lietuvai tapti nepriklausomai nuo rusiškų dujų, yra vienas iš svarbiausių Lietuvos žaliųjų partijos prioritetų. Tai taip pat

Skaityti daugiau

Skamba paradoksaliai? Tik todėl, kad mes taip įpratom klausytis politikų kalbų apie komerciškai atsiperkančią Suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo veiklą, kad net nustojome apie tai galvoti kritiškai... Visų pirma – iš karto pasakysiu – aš manau, kad SGD terminalas Lietuvai šiuo metu reikalingas. Nekalbu apie jo dydį, nekalbu apie pirkimo būdus, nekalbu apie sudarytą nuomos ir išpirkimo sutartį, kurio visuomenė nematė. Nekalbu, ar tikrai tą terminalą turėjo statyti valstybė. Nekalbu apie tai – ar nevertėjo

Skaityti daugiau

Praėjusį šeštadienį Lietuvos didžiųjų partijų atstovai prezidentūros rūmuose pasirašė susitarimą dėl 2014-2020 metų Lietuvos saugumo politikos strateginių gairių. Sunku kritikuoti tokio pavadinimo dokumentą. Išties – susitarime yra nemažai pozityvių dalykų – tai ir susitarimas dėl krašto apsaugos finansavimo padidinimo, ir susitarimas greičiau įgyvendinti suskystintųjų dujų terminalo bei elektros jungčių su Skandinavija ir Lenkija projektus.  Visi šie susitarimai gali padidinti šalies saugumą jau per kelis ateinančius metus. Visi, išskyrus vieną – tai kartu pasirašytas susitarimas „kaip

Skaityti daugiau

Ketvirtadienį Aplinkos ministerijoje vyko diskusija dėl Lietuvos pozicijos svarstant naujus Europos Sąjungos klimato kaitos švelninimo ir energetikos politikos tikslus 2030 m. Renginį lydėjo ir taikus žaliųjų susivienijimo „Žali.lt“ aktyvistų surengtas protestas. Norėdami paskatinti Lietuvos valdžią priimti ambicingesnius tikslus, mažinančius klimato kaitos padarinius iki 2030-ųjų metų, jie nutarė „papuošti“ Aplinkos ministeriją balionais. Jų teigimu, balionai simbolizuoja tuščias kalbas, o aktyvistai iš valdininkų nori veiksmų. Akcijoje, o vėliau ir diskusijoje Aplinkos ministerijoje dalyvavę Lietuvos žaliųjų partijos Druskininkų

Skaityti daugiau

Vakar Aplinkos ministerijoje susirinkę Vyriausybės, mokslo ir nevyriausybinio sektoriaus atstovai kaip svogūną lukšteno daugialypį klimato kaitos klausimą. Konferencija rengta siekiant pasidalinti skirtingų valstybės sektorių informacija bei mokslo duomenimis ir pasirengti pateikti Lietuvos poziciją dėl Europos Sąjungos klimato ir energetikos politikos iki 2030 m. Klimato kaitos padariniai, stebimi Lietuvoje Pirmoje konferencijos dalyje mokslininkai pateikė keletą faktų apie kintančio klimato poveikį mūsų šaliai. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos direktorė Vida Augūnienė patvirtino, kad pasaulinis vidutinės temperatūros augimas stebimas ir

Skaityti daugiau

Savaitgalį vykusiame posėdyje Lietuvos žaliųjų partijos taryba priėmė sprendimą dalyvauti artėjančiuose Prezidento bei Europos Parlamento rinkimuose. Pritarta partijos pirmininko, Seimo nario Lino Balsio išsikėlimui kandidatu Prezidento rinkimuose. L. Balsys taip pat taps žaliųjų sąrašo lyderiu Europos Parlamento rinkimuose.  „Būdamas tiesiogiai rinktas Seimo narys, daug bendrauju su rinkėjais savo apygardoje bei visoje Lietuvoje. Nuolat girdžiu žmonių nusivylimą D. Grybauskaite, jos arogantišku valdymo, o ne vadovavimo stiliumi, nepagarba kadaise ja patikėjusiems Lietuvos žmonėms. Prezidentė ne tik neužkirto

Skaityti daugiau

Man asmeniškai dažnai tenka girdėti nuoširdų žmonių klausimą: Kodėl jūs, atstovaudami atsinaujinančios energetikos plėtros interesams, taip priešinatės atominių elektrinių statybai? Juk, pavyzdžiui, Lietuvos nacionalinėje energetikos (nepriklausomybės) strategijoje yra numatyta vietos ir vienam, ir kitam. Išties – kiekvienas inteligentiškas žmogus yra linkęs siekti kompromiso. Ir tuo šis scenarijus „visiems vietos užteks“ yra žvėriškai patrauklus. Taigi – kodėl priešinamės? Geriausias paaiškinimas į energetiką nelabai linkusiam gilintis žmogui, matyt, būtų toks: branduolinė energetika ir atsinaujinantys šaltiniai – kaip

Skaityti daugiau

Lietuvos žaliųjų partijos Energetikos komiteto pirmininkas, Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos direktorius Martyno Nagevičius teigimu, UAB „Lesto“ nutarus elektros energijos gamybos prioritetus atiduoti Lietuvos elektrinei, toks sprendimas galbūt padėtų spręsti finansines AB „Lietuvos energijos gamyba“ problemas, bet būtų visiškai nenaudingas energijos vartotojams. Tai padidintų ir elektros energijos kainas, ir šilumos kainas centralizuoto šilumos tiekimo vartotojams. Taip pat padidėtų ir gamtinių dujų importas į Lietuvą. „Vyriausybė priėmė sprendimą nenustatyti elektros energijos gamybos kvotų gamtines dujas kūrenamoms elektrinėms,

Skaityti daugiau

Šiandien pasaulyje pastebima tendencija, jog atominės energijos dalis energijos gamyboje mažėja, o investicijos į švarią atsinaujinančią energiją, išmanių tinklų plėtrą, technologijas, padedančias saugoti ir efektyviai naudoti energiją, stipriai auga.  Lietuvos žaliųjų partijos Energetikos komiteto pirmininko, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidento Martyno Nagevičius teigimu, Lietuva dar neskiria pakankamai dėmesio atsinaujinančios energetikos plėtrai. Jo nuomone, dabartinės tendencijos energetikos srityje rodo, jog reikia ne gręžiotis atgal ieškant galimybių atominei energetikai, o žengti į priekį efektyviai išnaudojant savo

Skaityti daugiau

Martynas Nagevičius, Lietuvos žaliųjų partijos Energetikos komiteto pirmininkas, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Pastarųjų dešimtmečių tendencija rodo, kad pasaulyje branduolinės energetikos reikšmės mažėja. Jei 1993 metais branduolinėse elektrinėse buvo pagaminta 17 procentų visos pasaulyje suvartojamos elektros energijos, tai praėjusiais metais – tik apie 10 procentų. Tuo tarpu investicijos į švarią atsinaujinančią energiją, išmanių tinklų plėtrą, technologijas, padedančias saugoti ir efektyviai naudoti energiją, stipriai auga. 2012 m. elektrinės, naudojančios atsinaujinančius energijos išteklius, pagamino jau dvigubai daugiau

Skaityti daugiau

Šiandien referendumui dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje sukanka lygiai metai. Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas, Seimo narys Linas Balsys teigia esantis nusivylęs, kad Lietuvos valdžia per metus nesugebėjo priimti sprendimo dėl referendumo rezultatų įgyvendinimo ir iki šiol ignoruoja piliečių išsakytą valią. Pasak L. Balsio, šiandieninė situacija Lietuvoje dėl referendumo rezultatų ignoravimo tampa panaši į padėtį tokiose demokratijos stokojančiose valstybėse, kaip Rusija ar Baltarusija. „Kas praėjus metams po referendumo padaryta? Nieko. Lygiai prieš metus įregistravau

Skaityti daugiau

Lietuva liko viena iš keturių valstybių Europos Sąjungoje, kuri nėra įvedusi akcizo mokesčio gamtinėms dujoms. Iš viso gamtinių dujų akcizo mokestis yra 23 ES šalyse. Visose - išskyrus Lietuvą, Ispaniją, Lenkiją ir Junginę Karalystę. Šis faktas tik parodo, kaip mes iki šiol realiai "kovojame" už greitesnį dujų importo kiekių mažinimą. Man asmeniškai šio mokesčio priėmimo galimybes teko pristatyti dar 2009 metais Andriaus Kubiliaus vyriausybės kancleriui. Tuomet Vyriausybės kancleris pripažino, kad mokestis Lietuvai būtų naudingas, bet pasiskundė, kad

Skaityti daugiau

Birželio 14 –15 d. Vokietijos mieste Rostoke vyksta tarptautinė konferencija „Žaliasis augimas Baltijos jūros regione“ (angl. „Green Growth in the Baltic Sea Region“).  Konferencijoje dalyvauja ir Lietuvos žaliųjų partijos atstovai. Joje savo pranešimus skaitys bei diskusijose dalyvaus Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas Linas Balsys, partijos Energetikos komiteto pirmininkas Martynas Nagevičius.  Konferencijoje  Baltijos jūros regiono šalių verslo, politikos, akademinės bendruomenės ir pilietinės visuomenės atstovais  aptars ir nagrinės žaliojo augimo perspektyvas šiame regione, atskirų valstybių patirtį jo siekiant. Renginio metu

Skaityti daugiau

„Aišku, kad po Fukušimos avarijos branduolinei energetikai yra keliami dar aukštesni saugumo reikalavimai. Seni reaktoriai šių reikalavimų neatitinka, todėl juos reikia arba rekonstruoti arba uždaryti. Koks kelias geresnis - sunku pasakyti, tarptautiniai specialistai šiuo klausimu turi skirtingas nuomones. Kas dėl naujų reaktorių - norint, kad jie atitiktų naujus reikalavimus - investicijos, tenkančios vienam MW instaliuotos galios yra smarkiai aukštesnės, nei buvo prieš tris ar penkis metus, o tuo labiau - prieš kelis dešimtmečius. Būtent šios

Skaityti daugiau

2013 m. balandžio 22 d. Lietuvos Respublikos Seime įvyko Europos atsinaujinančių išteklių energijos forumo (EUFORES) kartu su LR Seimo Aplinkos apsaugos ir Ekonomikos komitetais organizuotas seminaras „Kokių galimybių Lietuvai atveria atsinaujinantieji energijos ištekliai?“. Šiam seminarui pirmininkavo EUFORES generalinis sekretorius Jan Geiss ir LR Seimo narys Linas Balsys, sveikinimo kalbą sakė Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas, vienas iš seminaro rengėjų Algimantas Salamakinas. Pranešimus pristatė LR Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas, taip pat vienas iš seminaro rengėjų Remigijus

Skaityti daugiau

Šilumos kainos Lietuvoje dėl brangstančių importuojamų energetinių išteklių auga kur kas greičiau, nei gyventojų pajamos. Natūralu, kad žiemos viduryje, pajutę gyventojų, mokančių už šilumą nuotaikas, sukrunta visi be išimties aukščiausieji Valstybės politikai. Šilumos ūkio problemą užsimojusi spręsti ir šalies prezidentė, griežtu tonu skaičiuojanti energetikų pelnus. Rūpestis suprantamas ir matyt nereikėtų abejoti prezidentės nuoširdumu. Bet prieš pradedant gydyti ligonį ir imantis skalpelio, vis dėl to reikėtų visų pirma diagnozuoti ligą. O ligonis šiuo atveju serga priklausomybe

Skaityti daugiau

2012 m. gruodžio 4 d., antradienį, Seimo spaudos konferencijų salėje įvyko Seimo nario Lino Balsio spaudos konferencija „Energetinis saugumas be atomo – ne tik realu, bet ir pelninga!“ Dalyvavo ir Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius. Spaudos konferencijoje bus pristatyta po referendumo dėl atominės elektrinės susidariusi situacija bei Lietuvos žaliųjų partijos siūlomi tolesni veiksmai, galintys ne tik garantuoti Lietuvai energetinį saugumą be priklausomybės nuo importinių dujų, bet ir unikalų finansavimo modelį, leisiantį šalies gyventojams pelningai investuoti

Skaityti daugiau

Šeštadienį įvykęs Žaliųjų sąjūdžio Tarybos posėdis pradėtas Tarybos pirmininko R. Lapinsko atsistatydinimo pareiškimu. R. Lapinskas kreipėsi į Tarybą ir paaiškino, kodėl atsisako eitų pareigų. Į šias pareigas kandidatavo trys kandidatai: Jonas Saldukaitis, Martynas Nagevičius ir Virginija Vingrienė. Po pirmojo rinkimų turo du kandidatai M. Nagevičius ir J. Saldukaitis surinko vienodą skaičių balsų. Po antrojo turo Tarybos pirmininku išrinktas M. Nagevičius. Tačiau Tarybai nepritarus naujojo Tarybos pirmininko siūlomiam Valdybos narių sąrašui ir nepraėjus valandai nuo išrinkimo,

Skaityti daugiau

Martynas Nagevičius 2012-06-13 13:41 Šaltinis lrytas.lt   Lietuva turi puikias sąlygas plėtoti biokuro kogeneracines elektrines, kuriose deginamas biokuras galėtų virsti „žalia“ elektros energija, o likutinė šiluma galėtų būti panaudojama pastatų šildymui.   Lietuvoje, skirtingai nuo daugelio Pasaulio šalių, yra išvystytas centralizuoto šilumos tiekimo ūkis. Lietuvoje yra santykinai dideli biokuro, kurį galima būtų panaudoti nekenkiant gamtai, ištekliai. Lietuva yra palyginus šalto klimato šalis, o ekonomikoje vyrauja paslaugų sfera, sunkiosios pramonės praktiškai nėra ir ateityje jos dalis

Skaityti daugiau

Šaltinis: www.veidas.lt Diskusijos dėl strateginių energetikos projektų įgyvendinimo pastebimai kaista ir ginkluojasi skaičiais. Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos direktorius Martynas Nagevičius, Visagino atominės elektrinės verslo plane aptikęs krūvą netikslumų ir nepagailėjęs laiko daliai pateiktų lentelių perskaičiuoti, įrodinėja, kad projektas valstybei komerciškai bus ne pelningas, o nuostolingas. Sudėtingiausiai valdininkams įveikiamu projekto kritikų ruporu pastaruoju metu tapęs ambicingas konsultantas džiaugiasi, kad jo skaičiavimais pagaliau susidomėjo bent vienas viceministras – tiesa, ne iš Energetikos, o iš Ūkio ministerijos. Geriau,

Skaityti daugiau

Galime pasidžiaugti naujai įsikūrusia Lietuvos atsinaujinančių išteklių konfederacija.  Naujai susibūrusios konfederacijos pagrindiniai tikslai: vienyti visas atsinaujinančių išteklių energetikos srityje dirbančias organizacijas, siekti šiai Europos Sąjungos prioritetinei sričiai kuo sklandesnės raidos Lietuvoje, kurti naudą valstybei ir visuomenei. 2012 m. gegužės 17 d. spaudos konferencijos įraše pristatomi socialiniai, ekologiniai, ekonominiai ir finansiniai atsinaujinančios energetikos privalumai, artimiausi veiklos planai ir perspektyvos.  Aptariama atsinaujinančios energetikos reikšmė ir vieta bendrame šalies energetikos ūkyje. Kviečiame pasiklausyti garso įrašo: http://n60.lrs.lt/vide/audio/2/sk120517js.asf LŽSP Administracija +370 52 13

Skaityti daugiau

Politikai puikiai supranta, kad bet kokiam bankui pateikus „verslo planą“ be kaštų naudos analizės, prognozuojamų pelnų ir nuostolių, balansų, bankininkai nepradėtų tokio dokumento net skaityti.   „Visagino atominės elektrinės (VAE) verslo plano iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir UAB „Visagino atominė elektrinė“ perspektyvos“ rengėjai klaidingai mano, jog Lietuvos Respublikos Seimo nariams užteks tik jokiais skaičiavimais neparodyto ir nepagrįsto teiginio, kad investicija yra atsiperkanti, net nenurodant verslo plane planuojamo per metus elektrinėje pagaminti kilovatvalandžių skaičiaus.   Politinė

Skaityti daugiau

Sonja van Renssen source: europeanenergyreview.eu For the first time ever decarbonisation is an explicit goal of the next EU budget. And it shows: the European Commission wants to devote fully 20% of the €1 trillion budget, which runs from 2014 to 2020, to climate-related actions. The goal: to change the face of the European energy system and sow the seeds for a low-carbon economy in 2050. But it is the Member States who will ultimately

Skaityti daugiau

Investicijos į atsinaujinančią energetiką kuria darbo vietas ir turtingesnę visuomenę. vs Investicijos į atominę energetiką kuria grėsmes mums, skolas mūsų vaikams ir radioaktyvias atliekas mūsų vaikaičiams. Šaltinis www.lrytas.lt Martynas Nagevičius Žaliųjų sąjūdis Pasisakantys už investicijas į atomines elektrines Lietuvoje ir gretimose valstybėse nuolat teigia, kad atominėse elektrinėse pagaminta elektros energija yra pigi, o atominės elektrinės yra ekologiškos bei saugios. Kartais net pavadina atominėse elektrinėse pagamintą elektros energiją atsinaujinančia ir "žalia" elektra. Bet kokios abejonės arba

Skaityti daugiau